Réttindi barna og barnvæn félagsþjónusta

10. júlí 2015

Velferðarráðuneytið hefur nú látið þýða tilmæli Evrópuráðsins frá 2011 um réttindi barna og barnvæna félagsþjónustu sbr. frétt á vef ráðuneytisins 6. júlí sl. Tilmælunum er ætlað að styðja við aðlögun félagsþjónustu fyrir börn og fjölskyldur þannig að tekið sé tillit til sérstakra réttinda, hagsmuna og þarfa barna og sjónum beint að hagnýtum ráðum til að bæta framkvæmd félagslegrar þjónustu.

Tilmæli Evrópuráðsins eru samin af sérfræðinganefnd en Bragi Guðbrandsson forstjóri Barnaverndarstofu átti sæti í henni. Honum var falin ritun draga að tilmælunum ásamt skýringum með einstökum greinum.

Í tilmælunum er bent á að barnið er einstaklingur með sjálfstæð réttindi, þ.m.t. til verndar og þátttöku, til að tjá skoðanir sínar, að hlustað sé á það og tillit tekið til þess. Við framkvæmd þjónustu þarf að hafa í huga lagatexta sem vísa til réttinda barna og þá sérstaklega Barnasáttmála Sameinuðu þjóðana, mannréttindasáttmálan sem tryggir réttindi allra þ.m.t. barna og ýmsar samþykktir Evrópuráðsins.

Fylgja tilmælunum leiðarvísir sem er hagnýtt tæki til styðja við aðlögun félagsþjónustu fyrir börn og fjölskyldur þannig að tekið sé tillit til sérstakra réttinda, hagsmuna og þarfa barna og sjónum beint að hagnýtum ráðum til að bæta framkvæmd félagslegrar þjónustu. Sjá nánar frétt á vef Barnaverndarstofu frá 6. febrúar 2012. Velferðaráðuneytið hefur látið þýða tilmæli Evrópuráðsins á íslensku og er þau að finna á vefsíðu ráðuneytisins.

Til baka


Language