22. október 2020 : Barnaverndarstofa auglýsir eftir sérfræðingi á ráðgjafar- og fræðslusvið.

Stofnunin leitar nú að öflugum sérfræðingi á ráðgjafar- og fræðslusvið. Ráðgjafar- og fræðslusvið stýrir og skipuleggur ráðgjöf og fræðslu fyrir barnaverndarnefndir og starfsmenn þeirra, veitir samstarfsaðilum og almenningi leiðbeiningar um barnavernd og stýrir fræðslu, þróun og innleiðingu aðferða við vinnslu barnaverndarmála. Sérfræðingurinn heyrir undir sviðsstjóra ráðgjafar- og fræðslusviðs Barnaverndarstofu. Um fullt starf á starfsstöð í Borgartúni 21, 105 Reykjavík er að ræða.  

Lesa meira

9. október 2020 : Barnahús fær styrk til að efla starfsemina.

Styrkurinn er liður í aðgerðapakka stjórnvalda til þess að bregðast við afleiðingum Covid-19 faraldursins og er ein af tillögum aðgerðateymis gegn ofbeldi sem skipað var í maí af Ásmundi Einari Daðasyni, félags- og barnamálaráðherra, og Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur, dómsmálaráðherra. Aðgerðateymið skipa Eygló Harðardóttir og Sigríður Björk Guðjónsdóttir ríkislögreglustjóri. Ásmundur Einar Daðason, félags- og barnamálaráðherra, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, dómsmálaráðherra, Heiða Björg Pálmadóttir, forstjóri Barnaverndarstofu, og Ólöf Ásta Farestveit, forstöðumaður Barnahúss, undirrituðu samninginn rafrænt í gær.

Lesa meira

7. september 2020 : Samanburður á tölum fyrstu sex mánuði 2018 – 2020

Sá samanburður leiðir í ljós verulega fjölgun á tilkynningum til barnaverndarnefnda og þar fjölgar tilkynningum um ofbeldi og vanrækslu en fækkar tilkynningum um áhættuhegðun barna. Einnig hefur umsóknum um langtímameðferð fækkað verulega og umsóknum um styrkt fóstur fjölgað miðað við fyrstu sex mánuði árin á undan.

Lesa meira

1. september 2020 : Greining á tölulegum upplýsingum frá barnaverndarnefndum.

Tilgangur greiningarinnar er að leggja mat á hvort og þá hvaða áhrif COVID-19 faraldurinn hefur haft á tilkynningar til barnaverndarnefnda. Sambærilegar greiningar voru einnig gerðar vegna mars- apríl og maímánaða 2020.

Lesa meira

28. ágúst 2020 : Barnaverndarþingi 2020 frestað

Í ljósi þeirrar stöðu sem er uppi í samfélaginu vegna Covid19 faraldursins hefur Barnaverndarstofa ákveðið að fresta áætluðu Barnaverndarþingi um óákveðinn tíma.

Barnaverndarþingið hefur verið mikilvægur viðburður fyrir starfsfólk innan barnaverndarkerfisins sem og annarra sem vinna með börnum. Núverandi aðstæður bjóða ekki upp á þá nánd og samskipti sem einkenna þingið.

29. júní 2020 : Barnaverndarstofa hlýtur jafnlaunavottun

Barnaverndarstofa hefur hlotið jafnlaunavottun samkvæmt jafnlaunastaðlinum ÍST 85:2012.  

Lesa meira

24. júní 2020 : Tilfellum vegna stafræns kynferðisofbeldis gegn börnum fjölgar.

Tölur úr Barnahúsi sýna að það sem af er þessu ári er fjöldi tilfella í Barnahúsi vegna stafræns kynferðisofbeldis gegn börnum nánast sá sami og allt árið í fyrra. 

Lesa meira

16. júní 2020 : Fjölgun tilkynninga til barnaverndarnefnda í maí 2020

Tilkynningar um ofbeldi og vanrækslu hafa verið yfir meðaltali síðustu þrjá mánuði í röð. Eru þessar tölur sérstakt áhyggjuefni og mikilvægt er að fylgjast með því á næstu vikum og mánuðum hver þróunin verður.

Hér er hægt að lesa greiningu Barnaverndarstofu á tilkynningum í maí 2020.

Lesa meira

29. maí 2020 : Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands og Barnaverndastofa efla samstarf um kennslu og rannsóknir

Efla á rannsóknir og kennslu á sviði barnaverndar samkvæmt samstarfssamningi sem fulltrúar Háskóla Íslands og Barnaverndarstofu undirrituðu í vikunni.

Barnaverndarstofa og Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands hafa um áratugaskeið átt gott samstarf um nám og kennslu sem tengist barnavernd og markmið nýs samnings er að efla það enn frekar í þágu barnaverndarstarfs á landinu öllu.

Samkvæmt samningnum munu sérfræðingar Barnaverndarstofu sinna að kennslu í Félagsráðgjafardeild eins og kostur er og jafnframt veita ráðgjöf vegna kennslu á sviði barnaverndar í bæði grunn- og framhaldsnámi í félagsráðgjöf. Þar er aðallega horft til barnaverndarlaga, skipulagra vinnubragða, notkunar gagnreyndra aðferða og mælitækja. Aðilarnir tveir munu jafnframt vinna að því að nemendur í félagsráðgjöf fái starfsþjálfun á vinnustöðum barnaverndar.


Lesa meira

26. maí 2020 : Nýtt skipurit Barnaverndarstofu tekur gildi 1. júní nk.

Nýtt skipurit er hugsað til að efla enn frekar og styrkja þá þjónustu sem Barnaverndarstofa veitir bæði börnum og barnaverndarnefndum og við gerð þess var hugsað til mikilvægi þess við að hagsmunir barna yrðu ávallt í forgrunni hjá stofunni. Var því sérstaklega litið til 3. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins við gerð nýs skipurits.

Lesa meira

18. maí 2020 : Barnaverndarstofa auglýsir til umsóknar tvær stöður sérfræðinga í PMTO foreldrafærni.

Um 100% stöður er að ræða sem fela m.a. í sér:

• Samvinnu við sveitarfélög vegna innleiðingar og viðhalds PMTO svæða.
• Aðkomu að skipulagi og framkvæmd menntunar PMTO meðferðaraðila.
• Umsjón með handleiðslu og fræðslu fyrir PMTO sérfræðinga.
• Aðkomu að rannsóknum á vegum Barnaverndarstofu sem tengjast PMTO.
• Utanumhald og þátttöku í FIMP teymi.
• Stuðning við SMT þjónustusvæði.
• Aðkomu að innleiðingu annarra gagnreyndra aðferða og verklags þegar við á.

Lesa meira

11. maí 2020 : Fjölgun tilkynninga til barnaverndarnefnda í apríl 2020

Tilkynningum um heimilisofbeldi fjölgar og hafa ekki áður borist fleiri tilkynningar á landsvísu í einum mánuði á tímabilinu janúar 2019 til febrúar 2020. Einnig eru vísbendingar um að tilkynningum um vanrækslu gegn börnum sé að fjölga. Mikilvægt er að fylgjast með því á næstu vikum og mánuðum hver þróunin verður í þessum málaflokkum.

Lesa meira

4. maí 2020 : Þrjár stöður sérfræðinga lausar til umsóknar

Tvær stöður sérfræðinga í PMTO foreldrafærni og staða sérfræðings í vinnslu tölfræðiupplýsinga. Umsóknarfrestur er til og með 18. maí nk.

Lesa meira

20. apríl 2020 : Tilkynningum til barnaverndarnefnda fjölgar; frá börnum, foreldrum og nágrönnum. Fjölgun tilkynninga þar sem börn eru talin í bráðri hættu er mikið áhyggjuefni.

Einnig er áhyggjuefni aukning tilkynninga þar sem börn eru beitt líkamlegu ofbeldi og aukning tilkynning vegna andlegs ofbeldis gagnvart börnum. Þá fjölgar einnig tilkynningum þar sem börn verða fyrir heimilisofbeldi. Heldur hefur dregið úr tilkynningum vegna áhættuhegðunar barna en mikilvægt verður að fylgjast vel með næstu vikum og mánuðum til að sjá hver þróunin verður. Hér fyrir neðan er fjallað um helstu niðurstöður greiningar Barnaverndarstofu ásamt grein Heiðu Bjargar Pálmadóttur forstjóra vegna stöðunnar.

Lesa meira

7. apríl 2020 : Það sem af er ári hafa rúmlega 3.000 tilkynningar vegna 2.427 barna borist til barnaverndarnefnda landsins.

Þegar bornar eru saman tilkynningar í hverjum mánuði fyrir sig þá sést að tilkynningum milli ára fjölgar áfram í janúar en eftir það dregur verulega úr fjölguninni í febrúar og í mars mánuði er engin fjölgun milli áranna 2020 og 2019. Hinsvegar er þróunin á aðra leið þegar skoðaðar eru tilkynningar vegna heimilisofbeldis, þeim fækkar í byrjun árs samanborið við árið á undan, standa í stað í febrúar en fjölgar þegar bornir eru saman mars mánuðir 2020 og 2019. Samtals hafa borist 195 tilkynningar um heimilisofbeldi það sem af er á árinu. Það er eftirtektarvert að tilkynningum um vanrækslu þar sem foreldrar eru í áfengis- eða vímuefnaneyslu fjölgar og þá mest í mars mánuði. Samtals hafa borist 494 tilkynningar árinu 2020 samanborðið við 364 tilkynningar árið á undan.

Lesa meira

3. apríl 2020 : Vernd barna - þú skiptir sköpum

Mikilvægt er að allir sem hafa áhyggjur af aðstæðum barna hafi samband við barnaverndarnefnd. Neyðarlínan 112 tekur við tilkynningum allan sólarhringinn.

Nú skiptir mjög miklu máli að samfélagið allt taki sig saman með það að markmiði að vernda börnin okkar. Við berum öll ábyrgð á því að fylgjast með þegar áhyggjur eru af börnum, berum öll ábyrgð á að bjóða fram aðstoð til þeirra fjölskyldna sem þurfa hjálp, berum öll ábyrgð á því að láta vita þegar eitthvað er að í lífi barns.

Hægt er að hafa beint samband við barnaverndarnefndir sveitarfélaganna í síma eða í gegnum heimasíður þeirra. Það er líka alltaf hægt að hringja í Neyðarlínuna - 112. 

Hér getur þú skoðað nýtt kynningarmyndband um tilkynningarskylduna.

Hér er hægt að lesa grein sem birtist á visi.is í dag um af hverju það er mikilvægt að við séum öll barnavernd og látum vita af aðstæðum barna. 

Heida

Vernd barna - þú skiptir sköpum

Börn virðast ekki vera sérstaklega næm fyrir kórónaveirunni en þau eru samt sem áður viðkvæmur hóput sem huga þarf aðvegna faraldursins
Hér er hlekkur á grein með skilaboðum til barna og ungmenna sem líður ekki vel og þurfa að hafa samband

Saman getum við sem samfélag haldið verndarhendi yfir börnunum okkar.
Börnin treysta á okkur. Við treystum á ykkur. Við erum öll barnavernd.

31. mars 2020 : Ofbeldi og vanræksla gagnvart börnum geti aukist í ástandi sem þessu

Faraldur kórónuveirunnar hefur orðið til þess að mun fleiri halda sig nú heima við en alla jafna og getur það haft ýmis áhrif á heimilislíf fjölskyldna. Heiða segir sérstaka ástæðu til þess að hafa áhyggjur af ofbeldi og vanrækslu gagnvart börnum á tímum sem þessum. „Alltaf þegar það kemur einhver krísa hjá fjölskyldum þá er ástæða til þess að hafa áhyggjur af börnunum. Kvíði, álag, streita hjá foreldrum eykur líkurnar á ofbeldi og vanrækslu.“ Heiða leggur áherslu á að ef fólk hefur áhyggjur af barni þá er einfaldasta leiðin að tilkynna það til 112. 112 tekur við tilkynningum fyrir barnaverndarnefndir og kemur þeim áfram og barnaverndarnefndir eru með bakvaktir allan sólarhringinn og geta alltaf gripið inn í ef þörf er á.

Lesa meira

24. mars 2020 : Skilaboð til barna og unglinga

Líður þér illa eða hefur þú áhyggjur af því hvernig einhver annar hefur það? 

Þá getur þú haft samband beint við barnaverndina þar sem þú býrð – en þú getur líka alltaf hringt í Neyðarlínuna 112.

 

Lesa meira

23. mars 2020 : Skotar færast nær Barnahúsi að íslenskri fyrirmynd

Í byrjun mars kom opinber sendinefnd frá Skotlandi í heimsókn til Íslands til að skoða Barnahúsið okkar. Í sendinefndinni voru fulltrúar frá samtökunum Children 1st, lögregluyfirvöldum, dómskerfinu, heilbrigðiskerfinu og félagsþjónustu Skotlands sem vildu kynna sér reynslu íslendinga. 

Lesa meira

10. mars 2020 : Viðbrögð Barnaverndarstofu vegna Covid-19 veirunnar.

Velferð og heilsa starfsfólks og skjólstæðinga er í forgangi. Miða áætlanir og viðbrögð að því að takmarka eins og kostur er að starfsfólk veikist og/eða smiti aðra starfsmenn og að samfélagið í heild verði í stakk búið til að takast á við afleiðingar veirunnar. Hefur Barnaverndarstofa því gripið til ýmissa aðgerða til að tryggja að þjónusta við börn falli ekki niður.

Opnunartími afgreiðslu í Borgartúni 21 og símsvörun í 530 2600 verður styttur og verður næstu vikur 10 – 15. Áfram verður hægt að ná í einstaka starfsmenn með tölvupósti og ávallt er hægt að senda póst á bvs@bvs.is.

Takmörkun á fundahöldum og heimsóknum. Ráðgjöf mun fara fram eins og kostur er í gegnum síma, netpóst eða með fjarfundarbúnaði. Fjölda fundarmanna verður haldið í lágmarki á þeim fundum sem haldnir verða.

Breytingar á mönnun á meðferðarheimilum miða að því að draga úr líkum á að smit berist milli deilda, starfsmanna eða til barna. Dregið verður úr komum utanaðkomandi eins og mögulegt er. Ráðstafanir í sömu átt verða gerðar í Barnahúsi og í MST teymum Barnaverndarstofu.

Með ofangreindum viðbrögðum vonast Barnaverndarstofa til þess að hægt verði að halda úti eins hefðbundinni þjónustu og mögulegt er.

Daglega er farið yfir stöðuna hjá Barnaverndarstofu og ef breytingar verða gerðar á ofangreindu verða tilkynningar þess efnis settar á heimasíðu stofunnar.

6. mars 2020 : Viðbragðsáætlun Barnaverndarstofu við COVID-19 virkjuð

Viðbragðsáætlun Barnaverndarstofu við COVID-19 faraldrinum hefur verið virkjuð. Við gerð áætlunarinnar var stuðst við landsáætlun Almannavarna um heimsfaraldur og viðbragðsáætlun félagsmálaráðuneytisins. Áætlunin miðar að því að lágmarka áhrif heimsfaraldurs á starfsemi Barnaverndarstofu og tryggja skipulögð og samræmd viðbrögð ef til slíks faraldurs kemur. Ábyrgð á framkvæmd viðbragðsáætlunarinnar er í höndum forstjóra Barnaverndarstofu.

10. febrúar 2020 : 112-dagurinn verður haldinn um allt land þriðjudaginn 11. febrúar: Viðbragðsaðilar standa vaktina í umferðinni á 112-deginum

112-dagurinn er samstarfsverkefni stofnana og félagasamtaka sem annast margvíslega neyðarþjónustu, almannavarnir og barnavernd í landinu. Þau eru: 112, Barnaverndarstofa, Embætti landlæknis, Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, Landhelgisgæslan, Landspítalinn, Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, Rauði krossinn, Ríkislögreglustjórinn, Slysavarnafélagið Landsbjörg, Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, Vegagerðin, Samgöngustofa og samstarfsaðilar um allt land.

Lesa meira

23. janúar 2020 : Barnaverndarstofu falið að hýsa ofbeldismiðstöð

IMG_3881Það skiptir miklu máli að ís­lenskt sam­fé­lag átti sig á því við hvernig aðstæður sum börn búa og að við ger­um okk­ar besta til að bæta aðstæður þeirra. Til þess að geta gert það þá skipta töl­fræðiupp­lýs­ing­ar miklu máli. Ef við vit­um ekki hver staðan er þá get­um við ekki brugðist við henni segir Heiða Björg Pálmadóttir, forstjóri Barnaverndarstofu

Lesa meira

15. janúar 2020 : Tilkynningum til barnaverndarnefnda fjölgar áfram

Í þessari samantekt er að finna samanburð á fjölda tilkynninga til barnaverndarnefnda skv. sískráningu þeirra fyrstu níu mánuði 2017, 2018 og 2019. Einnig er hér að finna upplýsingar um fjölda umsókna um þjónustu til Barnaverndarstofu á þessum sama tíma 

Lesa meiraLanguage