Tilmæli Evrópuráðsins um stefnu til eflingar foreldrahæfni

18. apríl 2007

Nýlega samþykkti ráðherranefnd Evrópuráðsins tilmæli til aðildarríkjanna um stefnu til eflingar foreldrahæfni (2006)19. Jafnframt fylgja tvö fylgiskjöl um foreldrahæfni í Evrópu samtímans: "Mikilvæg boð til foreldra: ölumst upp saman" og "Leiðbeiningar handa fagfólki".

Í janúar 2005 var forstjóri Barnaverndarstofu skipaður í sérfræðingahóp til að fjalla um foreldrahæfni í nútíma samfélagi. Var nefndinni einkum falið að undirbúa stefnumótun til eflingar foreldrafærni í þeim tilgangi að fyrirbyggja og vinna gegn líkamlegum refsingum á börnum og stuðla að þroskavænlegum uppeldisaðferðum í anda meginreglna Barnasamnings Sameinuðu þjóðanna. Breyttur veruleiki barna í uppvextinum frá því sem áður var kallar á endurmat á hefðbundnum uppeldisaðferðum þar sem barnið og þarfir þess þurfa að vera í brennipunkti. Fjölbreyttari fjölskyldugerð, fljótandi og fjölþættara samskiptanet barna ásamt aukin vitund um takmarkanir stofnana samfélagsins til að mæta mikilvægum þörfum barna gera kröfu til að allir leggist á eitt um styrkja foreldra í uppeldishlutverki sínu.

Segja má að í tilmælum ráðherranefndarinnar felist tilraun til að gera meginreglur Barnasamningsins ásamt bestu fagþekkingu í uppeldismálum aðgengilega fyrir ríkisstjórnir aðildarríkjanna, foreldra og fagfólk sem vinnur með börnum og foreldrum þeirra. Jafnframt felst í tilmælunum að leitast skuli við að virkja foreldra, fagfólk og stjórnvöld til samhæfðra aðgerða í uppeldismálum þar sem réttur barnsins til virkrar þátttöku og verndar er virtur.

Hér má sjá eftirfarandi tilmæli
Tilmæli til aðildaríkjanna um stefnu til eflingar foreldrahæfni
"Mikilvæg boð til foreldra: ölumst upp saman"
"Leiðbeiningar handa fagfólki"
Til baka


Language