Úttekt Barnaheilla á kennsluháttum í íslenskum háskólum um kynferðislegt ofbeldi

10. desember 2007

Barnaheill lét gera úttekt á kennsluháttum í íslenskum háskólum um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. Um var að ræða háskólastofnanir sem mennta fagfólk til starfa í menntageiranum, félags- og heilbrigðisþjónustu, dómskerfinu og í löggæslu. Þeir skólar sem könnunin náði til voru Háskóli Íslands, Háskólinn í Reykjavík, Háskólinn á Akureyri, Kennaraháskóli Íslands og Háskólinn á Bifröst, auk Lögregluskóla ríkisins. Einungis voru skoðaðar þær deildir innan háskólanna sem mennta fagfólk sem kemur til með að starfa með börnum eða að málefnum þeirra s.s. félagsvísindadeildir, lagadeildir, hjúkrunarfræðideildir háskólanna og læknadeild og guðfræðideild Háskóla Íslands.

Helstu niðurstöður könnunarinnar sýna að alls fjalla 32 námskeið í íslenskum háskólum að einhverju leyti með beinum hætti um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. Þar að auki koma fimm námskeið í Lögregluskóla ríkisins inn á málefnið með einum eða öðrum hætti. Flest námskeiðanna, eða 17 af 32 eru kennd við Háskóla Íslands og er félagsráðgjafaskor HÍ sú námsbraut sem fjallar mest um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. Þá er bent á að ekkert námskeið innan guðfræðideildar tekur á málefninu með formlegum hætti. Við háskólann á Bifröst fjallar eitt námskeið um efnið, háskólinn á Akureyri fimm námskeið og Kennaraháskóli Íslands býður upp á sex námskeið sem fjalla um barnavernd og kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum. Þá býður Lögregluskóli ríkisins upp á fimm námskeið sem fjalla að einhverju leyti um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum og stendur til að bæta úr á næstu árum. Ekki er að finna innan háskólanna heildstæða áætlun um kennslu hvað varðar kynferðislegt ofbeldi gegn börnum eða barnavernd heldur virðist það tengjast áhuga einstakra kennara.
Til baka


Language