MST – fjölkerfameðferð – ný aðferð á Íslandi

23. janúar 2008

Barnaverndarstofa hefur um nokkurt skeið leitað leiða til að efla og auka á fjölbreytni meðferðarúrræða fyrir börn og unglinga sem eiga við hegðunarraskanir að stríða, sýna andfélagslega hegðun, afbrotahegðun og ástunda neyslu vímuefna. Á síðari árum hefur svonefnd MST meðferð rutt sé mjög braut í Bandaríkjunum og víðar með mjög góðum árangri. T.d. innleiddu Norðmenn þessa meðferðaraðferð á landsvísu og hafa nú átta ára reynslu af þessu úrræði. Svíar og Danir fylgdu svo í kjölfarið. Niðurstöður rannsókna nágranna okkar á árangri gefa sannarlega tilefni til þess að gefa aðferðinni gaum. En með leyfi og fjárframlögum frá félagsmálaráðuneytinu mun Barnarverndarstofa hefja innleiðingu MST – aðferðarinnar á árinu 2008. Verkefnastjóri innleiðingar verður núverandi yfirsálfræðingur á Stuðlum Halldór Hauksson. Halldór mun hefja undirbúning að innleiðingu þegar í febrúar.

MST-Multisystemic Treatment eða fjölkerfameðferð er hnitmiðuð meðferð, sem beinist að gervöllu félagslegu umhverfi barns/unglings, fjölskyldu, vinahóp, skóla tómstundum o.s.frv. Aðferðin byggir á þekktum félagsmótunarkenningum og viðfangsefnið er að vinna gegn þeim áhættuþáttum sem valda og viðhalda óæskilegri hegðun. Meðferðin er valkostur við stofnanameðferð, ekki er um það að ræða að barn sé tekið af heimili heldur er þvert á móti talið mikilvægt að barn dvelji á eigin heimili á meðan íhlutun fer fram. Fjölskyldan hefur aðgang að meðferðaraðila allan sólarhringinn og alla daga vikunnar, ef því er til að skipta. Framkvæmdin byggir að verulegu leyti á samstarfi við skóla barnsins, en jafnframt er mikilvægt að aðrir aðilar svo sem heilsugæsla og lögregla styðji við framkvæmdina. (sjá nánar MST linkinn og greinar um MST á síðunni)

Til baka


Language