Umsögn Barnaverndarstofu um frumvarp til laga um meðferð sakamála

11. febrúar 2008

Þann 25. janúar sendi Barnaverndarstofa allsherjarnefnd Alþingis umsögn sína um frumvarp til laga um meðferð sakamála. Barnaverndarstofa lagði sérstaka áherslu á að gerðar yrðu breytingar á ákvæði 59. gr. frumvarpsins um skyldu lögreglu til að leita atbeina dómara ef taka á skýrslu af brotaþola vegna gruns um kynferðisbrot gegn barni og benti á ýmsa annmarka í framkvæmd gildandi laga . Barnaverndarstofu vísaði til valfrjálsrar bókunar við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins sem Ísland hefur fullgilt og nýjan samning Evrópuráðsins um vernd barna gegn kynferðislegu ofbeldi og kynferðislegri misbeitingu. Þar er m.a. lögð sérstök áhersla á:
- þverfaglega samvinnu,
- að öll rannókn og málsmeðferð innan refsivörslukerfisins miðist við hagsmuni og réttindi barnsins jafnhliða réttindum sakbornings,
- að gæta þess að opinber rannsókn og meðferð sakamáls auki ekki þjáningar barnsins,
- að koma í veg fyrir óþarfa tafir í meðferð máls,
- að tryggja sérþekkingu og þjálfun þeirra sem rannsaka kynferðisbrotamál,
- að tryggja að skýrsla af barni sé tekin í sérútbúnu húsnæði, af sérhæfðum rannsakanda og að sami viðmælandi taki allar skýrslur af barni ef unnt er.
Barnaverndarstofa mælir einnig eindregið með því að kveðið verði nánar á í frumvarpinu um samstarf refsivörslukerfisins og barnaverndaryfirvalda.

Hér má sjá umsögn um frumvarp til laga um meðferð sakamála
Til baka


Language