Innleiðing á MST

19. mars 2008

Í febrúar s.l. skrifaði Barnaverndarstofa undir samning við MST Services í Suður-Karolínu (BNA) um innleiðingu á MST (multisystemic therapy), fjölkerfameðferð, á Íslandi. Samningurinn felur m.a. í sér aðstoð við innleiðingu, þjálfun og símenntun starfsmanna. Samningurinn tekur einnig til vikulegs eftirlits með framkvæmd meðferðarinnar sem er mjög kerfisbundin, gerir kröfu um skýr markmið og ákveðna aðferðarfræði í framsetningu og mati.
MST er gagnreynd aðferð (evidence based) og sýnt hefur verið fram á virkni hennar með fjölmörgum samaburðarrannsóknum í meðferð afbrotahegðunar, vímuefnaneyslu og tilfinningalegra erfiðleika unglinga á aldrinum 12-18 ára (http://www.mstservices.com). Til að tryggja að aðferðinni sé rétt beitt er vikuleg handleiðsla auk umrædds eftirlits MST sérfræðings mikilvægur þáttur í framkvæmdinni.

Þann 1. mars s.l. hóf Halldór Hauksson sálfræðingur störf hjá Barnaverndarstofu við innleiðingu MST. Horft hefur verið til framkvæmdar MST í Noregi og Danmörku þar sem aðferðinni hefur verið beitt um árabil. Stefnt er að því að auglýsa eftir starfsmönnum á næstu vikum og að tvö teymi hefji störf næsta haust (hvort teymi með þremur þerapistum og einum teymisstjóra/handleiðara). Teymin verða staðsett á suðvesturhorninu og mun þjónustusvæðið væntanlega ná út fyrir Reykjavík og nágrenni. Leitast verður við að þróa í framhaldi sambærilega þjónustu fyrir dreifðari byggðir.

Fjölkerfameðferð er 3-5 mánaða meðferð fjölskyldna unglinga og miðar að því að barn geti búið heima, stundi skóla eða vinnu, hætti vímuefnaneyslu og afbrotum og beiti ekki ofbeldi. Lögð er megináhersla á að efla foreldrahæfni og tengslanet fjölskyldunnar, styrkleika í tengslum við skóla og aðra aðila í nærumhverfinu, sem og jákvæðan félagsskap barnsins. Myndað er teymi þriggja til fjögurra þerapista og teymisstjóra. Fjölskyldan hefur aðgengi að þerapistum allan sólarhringinn í síma og þerapisti hittir foreldra (og eftir aðstæðum barn) á heimili þeirra eftir samkomulagi. Teymisstjóri veitir þerapistum amk vikulega handleiðslu og metur framgang meðferðinnar, metur hæfni foreldra og barns í byrjun til að nýta sér meðferðina og er ásamt þerapistunum í tengslum við samstarfsaðila eins og skóla. Hver þerapisti ætti að geta sinnt 8-12 fjölskyldum á ári.

Til baka


Language