Geðheilbrigðisþjónusta nær og fjær

16. janúar 2009

Barna- og unglingageðdeild Landspítala (BUGL) stóð fyrir ráðstefnu dagana 15. til 16. janúar 2009 undir yfirskriftinni “Geðheilbrigðisþjónusta nær og fjær”. Fyrirlesarar voru starfsmenn BUGL sem fjölluðu m.a. um starfsemina og ferli tilvísana. Kynnt var samstarfsverkefni BUGL og Heilbrigðisstofnunar Austurlands “Brúum bilið” sem felur í sér að færa geðheilbrigðisþjónustu í nærumhverfi barna. Verkefnið er liður í því að efla markvissa samvinnu við þá sem koma að geðheilbrigðisþjónustu barna og unglinga s.s. heilsugæslu og félagsþjónustu sveitarfélaga. Umfjöllun var um greiningartæki, áhættuþætti og verndandi þætti. Til að auðvelda notkun matslista í grunnþjónustu hafa verið unnar handbækur um mælikvarða.

Fjallað var um áhrif efnahagsþrenginga á börn og unglinga en rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl efnahagsstöðu við líðan og heilbrigði barna. Því er mikilvægt að standa vörð um geðheilbrigðisþjónustu og aðra þjónustu fyrir börn og fjölskyldur.

Bráðaþjónusta er veitt á göngudeild BUGL þar sem félagsráðgjafi, hjúkrunarfræðingur, sálfæðingur og sérfræðilæknir starfa í teymi. Teymið tekur á móti símtölum og metur hvort þörf sé á tafarlausri íhlutun. Almennt þverfaglegt teymi kemur að jafnaði fyrst að málum sem berast til BUGL. Teymið er skipað læknum, hjúkrunarfræðingum, sálfræðingum, félagsráðgjöfum, iðjuþjálfum, listmeðferðarfræðingi og verkefnastjóra. Að auki er starfandi átröskunarteymi, fjölskylduteymi, taugateymi og vettvangsteymi. Vettvangsteymi tók til starfa 2004 sem tilraunaverkefni um heimaþjónustu fyrir börn og fjölskyldur þeirra eftir útskrift af innlagnardeildum en hefur verið fest í sessi. Börn sem eru innlögð á BUGL stunda nám í Brúarskóla sem er sérskóli fyrir nemendur sem eiga við geðræna erfiðleika að etja, skólinn er staðsettur á lóð BUGL.

Þróuð hafa verið ýmiss námskeið á vegum BUGL en á ráðstefnunni voru kynnt námskeiðin “Lífið kallar” sem er meðferð fyrir börn og fjölskyldur þeirra og “Ævintýri líkast” félagsfærni í grunnskólum. Ráðstefnunni lauk með málstofum um reiði og reiðistjórnun, átraskanir, tilfinningaraskanir og samtöl við börn og fjölskyldur þeirra.

Ráðstefnuna sóttu um 200 fagaðilar víðsvegar af landinu.
Til baka


Language