Verklagsreglur um tilkynningaskyldu til barnaverndarnefnda

2. apríl 2009

Barnaverndarlögin leggja ríka skyldu bæði á almenning og sérstaklega þá sem hafa með börn að gera í starfi sínu að tilkynna til barnaverndarnefnda þegar grunur vaknar um að barn búi við vanrækslu eða ofbeldi eða stefni heilsu sinni og þroska í hættu. Starfsfólk í heilbrigðisþjónustu og skóla er í lykilaðstöðu til að meta hvort ástand, líðan eða umönnun barns sé þannig háttað að tilkynna eigi um það til barnaverndarnefndar. Því hafa verið gerðar verklagsreglur til að reyna að auðvelda mat á því hvenær beri að tilkynna og veita barnaverndarnefnd upplýsingar og hvernig tilkynningum er háttað. Það hefur borið á því að aðilar hafa ekki verið meðvitaðir um verklagsreglurnar og því þykir rétt að árétta þær hér.

Árið 2003 voru gefnar út verklagsreglur um tilkynningaskyldu heilbrigðisstarfsfólks til barnaverndarnefnda. Verklagsreglurnar voru unnar af nefnd en í henni áttu sæti fyrir hönd Landsspítala Háskólasjúkrahúss Jón R. Kristinsson, læknir, Theodór Friðriksson, læknir og Kristín Einarsdóttir, hjúkrunarfræðingur. Fulltrúar barnaverndaryfirvalda voru Halldóra Gunnarsdóttir, félagsráðgjafi hjá Barnavernd Reykjavíkur; Hrefna Friðriksdóttir, lögfræðingur á Barnaverndarstofu og Anni G. Haugen, deildarstjóri á Barnaverndarstofu.

Verklagsreglurnar voru kynntar á Landspítalanum auk þess sem landlæknir sendi þær öllum heilsugæslustöðvum landsins og er með þær á heimasíðu embættisins þannig að heilbrigðisstarfsfólk geti nýtt sér þær þegar þörf er á.

Þá var vorið 2006 skipaður starfshópur þar sem í sátu fulltrúar frá menntamálaráðuneyti, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Barnavernd Reykjavíkur og Barnaverndarstofu. Markmið starfshópsins var að semja verklagsreglur um tilkynningarskyldu starfsfólks leik-, grunn- og framhaldsskóla til barnaverndarnefnda. Starfshópurinn leitaði umsagna m.a. hjá félögum leikskóla-, grunnskóla- og framhaldsskólakennara, skólastjórafélaginu, félagi náms- og starfsráðgjafa, félagi íslenskra skólafélagsráðgjafa, félagi skólahjúkrunarfræðinga og Heimili og skóla. Verklagsreglurnar voru sendar öllum hlutaðeigandi í lok árs 2006.

Verklagsreglunum er ætlað að minna á tilkynningaskylduna og um leið að auðvelda og skýra þær boðleiðir sem nota þarf. Það er von Barnaverndarstofu að þær geti þannig stuðlað að meiri og markvissari samvinnu aðila í málefnum barna sem þurfa vernd, stuðning og umönnun frá þessum starfshópum. Verklagsreglurnar eru aðgengilegar á heimasíðunni undir Barnaverndarstofa - verklagsreglur.
Til baka


Language