Barnavernd í brennidepli

19. nóvember 2009

Undanfarnar vikur hafa viðkvæm málefni er varða nokkur börn verið til umfjöllunar í fjölmiðlum. Barnaverndarstofa telur að umræða um barnavernd sé af hinu góða enda eru barnaverndaryfirvöld, frekar en önnur stjórnvöld, ekki yfir gagnrýni hafin, þau eru handhafar opinbers valds og þurfa allir sem fara með vald aðhald s.s. opinbera umræðu. Barnaverndarstofa leggur hins vegar áherslu á að fjölmiðlar gæti að stjórnarskrárvörðum rétti barna til einkalífs. Einnig ber að hafa í huga að þar sem barnaverndaryfirvöld geta sökum trúnaðar ekki fjallað um einstök mál er hætt við því að umfjöllunin verði einsleit og gefi ekki heildstæða mynd af málinu. Til að bæta úr því hafa fjölmiðlar leitast við að fá sérfræðinga til að fjalla almennt um barnavernd og er það ánægjuefni.

Hér á landi starfa 30 barnaverndarnefndir sem hafa til umfjöllunar málefni 3-4 þúsund barna á hverju ári. Þá eru um 350 börn vistuð í fóstri á ári hverju þar af um 200 í varanlegu fóstri. Á sérhæfðum meðferðarheimilum Barnaverndarstofu eru vistuð um 150 börn á ári hverju. Undanfarna áratugi hefur orðið jákvæð þróun í barnavernd hér á landi eins og í þeim löndum sem við viljum gjarna bera okkur saman við þar sem aukin áhersla er lögð á stuðning og aðstoð við fjölskyldur og samvinnu stofnana. Núgildandi barnaverndarlög frá árinu 2002 leggja einnig ríka áherslu á vandaða málsmeðferð í þeim tilgangi að treysta réttarstöðu foreldra og barna. Þá eru á skrá Barnaverndarstofu fjöldi hæfra fósturforeldra sem eru tilbúnir til að taka að sér annarra manna börn til skemmri og lengri dvalar.

Barnaverndarstarf hefur þó liðið fyrir það hversu erfitt er að fá fagfólk með reynslu til starfa sem veldur auknu álagi á þá starfsmenn sem fyrir eru, fjöldi mála er of mikill, nýliðun mikil og skortur hefur verið á endurmenntun. Meginhlutverk barnaverndarnefnda er að styðja fjölskyldur og styrkja foreldra í uppeldishlutverki sínu. Einnig má ekki gleyma þeirri staðreynd að langflest barnaverndarmál eru unnin í góðri samvinnu við foreldra og börn og barnaverndarstarf hefur orðið til þess að bæta líf fjölda barna og fjölskyldna en því miður ratar umræða um þau mál sjaldan inn á borð fjölmiðla.
Til baka


Language