Tillögur vinnuhóps um fyrirkomulag við vistun ungra fanga

11. júní 2010

Dómsmála- og mannréttindaráðuneytið birtir tillögur vinnuhóps um fyrirkomulag við vistun ungra fanga. Vinnuhópurinn, sem hóf störf í nóvember 2009, var skipaður þeim Skúla Þór Gunnsteinssyni, lögfræðingi í dómsmála- og mannréttindaráðuneytinu, sem jafnframt var formaður, Braga Guðbrandssyni, forstjóra Barnaverndarstofu, og Erlu Kristínu Árnadóttur, lögfræðingi hjá Fangelsismálastofnun ríkisins. Heiða Björg Pálmadóttir, lögfræðingur Barnaverndarstofu, sat fundi vinnuhópsins fyrir hönd Braga Guðbrandssonar. Hópurinn lauk störfum 31. maí 2010.

Leggur vinnuhópurinn til að sakhæf börn, sem dæmd hafa verið í óskilorðsbundna fangelsisrefsingu, afpláni fangelsisrefsingu á meðferðarheimilum á vegum Barnaverndarstofu. Þá verði rýmum á lokaðri deild í neyðarvistun Barnaverndarstofu fjölgað fyrir gæsluvarðhaldsfanga sem eru ekki í einangrun. Lagt er til að sérstök eining verði búin til á einu af meðferðarheimilum Barnaverndarstofu sem myndi uppfylla skilyrði Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. Það er mat vinnuhópsins að ekki sé ákjósanlegt að setja á fót sérstakt unglingafangelsi eða útbúa sérstaka einingu innan fangelsa landsins, m.a. í ljósi þess hversu fá börn undir 18 ára aldri séu dæmd í óskilorðsbundið fangelsi hér á landi. Matið byggir á þáttum er varða hagsmuni fanga undir lögaldri og fjárhagslegum sjónarmiðum.

Skýrslu vinnuhópsins er að finna á vef dómsmála- og mannréttindaráðuneytis www.domsmalaraduneyti.is
Til baka


Language