Barnvænlegt réttarkerfi: nýjar reglur Evrópuráðsins

14. desember 2010

Hinn 17. nóvember s.l. samþykkti ráðherraráð Evrópuráðsins Leiðbeinandi reglur um barnvænlegt réttarkerfi – Guidelines for Child-friendly Justice. Reglurnar marka viss þáttaskil því aldrei fyrr hafa réttindi barna gagnvart réttarvörslukerfi verið útfærð hvorki á alþjóðavettvangi eða í einstökum þjóðríkjum það best er vitað. Reglurnar taka mið af meginreglum Barnasamnings Sameinuðu þjóðanna og taka til allra barna sem eiga samskipti við réttarvörslukerfið, óháð því hvort þau hafa stöðu brotaþola, sakbornings eða vitnis.

Ákvörðun um samningu reglnanna var tekin á fundi dómsmálaráðherra aðildaríkjanna í Lanzarote árið 2007 en á þeim fundi var samningur Evrópuráðsins um vernd barna gegn kynferðilegri misbeitingu og kynferðisofbeldi lagður fram til undirritunar.

Bragi Guðbrandsson forstjóri Barnaverndarstofu sat bæði í sérfræðinganefndinni sem samdi leiðbeinandi reglur ráðsins um “barnvænlegt réttarkerfi” svo og hinn bindndi samning Evrópuráðsins um vernd barna gegn kynferðismisneytingu og kynferðisofbeldi. Áður hefur verið greint frá síðarefnda samningnum á vefsíðu stofunnar sjá frétt dags. 25. okt 2007.

Ástæða er til að vekja sérstaka athygli á því að í hinum leiðbeinandi reglum um barnvænlegt réttarkerfi er hugmyndafræði Barnahúss fest enn frekar í sessi, t.d. með ákvæðum reglnanna er varðar skýrslutökur af börnum í umhverfi sem er hagfellt börnum og sú áhersla sem lögð er á samstarf stofnana barninu til hagsbóta. Þá er að finna sérstakt ákvæði sem felur í sér tilmæli til aðildarríkjanna um að koma á fót fyrirkomulagi við rannsókn og meðferð kynferðisbrota á börnum í samræmi við starfsemi Barnahúss (sjá kafla V. j. í reglunum).

Hinar leiðbeinandi reglur Evrópuráðsins um barnvænlegt réttarkerfi má lesa hér
Til baka


Language