Samstarf Eystrasaltsríkjanna á sviði barnaverndar

25. maí 2011

Eystrasaltsráðinu var komið á fót árið 1991 í kjölfar hruns Sovétríkjanna. Ísland er eitt stofnríkja ráðsins en aðildarríkin eru alls ellefu. Árið 2002 var ákveðið að innan vébanda ráðsins starfaði sérfræðinganefnd í málefnum barna í samræmi við stefnuskrá, svonefnd “priority paper”. Stefnuskráin tekur til kynferðisofbeldis gegn börnum, þ.m.t. mansal og tæling á veraldarvefnum, réttindi barna á stofnunum, vegalaus börn, þ.m.t. hælisleitendur, götubörn o.s.frv. Forstjóri Barnaverndarstofu hefur tekið þátt í þessu samstarfi frá upphafi og var m.a. kjörinn fyrsti formaður þess. Lars Lööf var ráðin framkvæmdastjóri samstarfsins árið 2002 til að halda utan um daglega starfsemi.

Að frumkvæði framkvæmdastjóra samstarfsins boðaði velferðarráðuneytið til fundar þann 10. maí sl. með fulltrúum viðeigandi ráðuneyta, stofnana og félagasamtaka í því skyni að kynna samstarf ríkjanna í málefnum barna. Undanfarið hefur hann heimsótt u.þ.b. helming aðildarríkjanna í þessum tilgangi. Fundurinn var haldin í fundarsal Barnaverndarstofu með þátttöku fulltrúa frá Barnaverndarstofu, Barnaheill, Blátt áfram, Heimili og skóla, Norðurlandaskrifstofu utanríkisráðuneytis, velferðarráðuneytinu, umboðsmanni barna og Útlendingastofnun. Umfjöllunarefni fundarins voru m.a. eftirfarandi:

• Forvarnir og snemmbær íhlutun vegna barna og ungmenna í áhættuhópum.
• “Europ-orphans” eða börn sem skilin eru eftir án traustrar forsjár vegna atvinnuþátttöku foreldra erlendis.
• Réttindi barna á stofnunum, einkum er varðar gerð þjálfunaráætlunar vegna eftirlits með barnaverndarstofnunum, svonefnd AudTrain.
• Börn og veraldarvefurinn, einkum er varðar tælingu barna á vefnum og svonefnd Robert verkefni (Risktaking Online Behavior Empowerment through Research and Training).
• Vegalaus börn og börn hælisleitenda, einkum er varðar þekkingu og hæfni fagfólks til þess að ræða við börn sem sætt hafa áföllum í bernsku.
Til baka


Language