Mæla með þjónustu Barnahúss

3. febrúar 2012

Í dag voru kynntar niðurstöður könnunar á þjónustu Barnahúss en eins og kunnugt er fól Barnaverndarstofa sálfræðingunum Önnu Kristínu Newton og Elínu Hjaltadóttur í samstarfi við Rannsóknastofnun í barna- og fjölskylduvernd að kanna þjónustu Barnahúss á árunum 2007-2009. Framkvæmd könnunarinnar var í höndum Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands og sá Heiður Hrund Jónsdóttir verkefnastjóri um gagnaöflun og úrvinnslu gagna. Könnunin tekur m.a. til samanburðar á skýrslutöku í Barnahúsi og skýrslutöku í dómstól og samanburðar á upplifun barna og ungmenna af meðferð í Barnahúsi eftir því hvar þau fóru í skýrslutöku.

Langflestir (86%) töldu staðsetningu Barnahúss góða, 69% töldu húsnæðið aðlaðandi og afþreyingin í biðstofu var talin aldurssamsvarandi í um 50% tilfella. Aðspurð töldu 42% svarenda að staðsetning dómstóla væri góð, 23% töldu húsnæðið aðlaðandi og afþreyingin í biðstofu var talin aldurssamsvarandi í um 36% tilfella. Tæplega helmingur (44%) barna og ungmenna sem fóru í skýrslutöku í Barnahúsi fékk einnig meðferð þar að skýrslutöku lokinni. Tæplega áttatíu prósent (79%) barna og ungmenna sem fóru í skýrslutöku í dómstól fengu meðferð í Barnahúsi að skýrslutöku lokinni. Nánast öll ungmenni og foreldrar sem svöruðu könnuninni myndu mæla með þjónustu Barnahúss fyrir börn og ungmenni sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. Allir svarendur (100%) voru sammála um að það skipti máli fyrir börn og ungmenni að hafa aðgang að þjónustu Barnahúss þegar grunur leikur á að barn hafi sætt kynferðisofbeldi.

Hér má nálgast skýrsluna í heild.

Til baka


Language