Tilkynningar til barnaverndarnefnda 2010 og 2011

1. mars 2012

Barnaverndarstofa birtir nú samanburð á fjölda tilkynninga til barnaverndarnefnda skv. sískráningu nefndanna fyrir árin 2010 og 2011. Endanlegar upplýsingar um fjölda tilkynninga koma fram í samtölublöðum barnaverndarnefndanna sem birtast í ársskýrslu Barnaverndarstofu. Einnig er hér að finna upplýsingar um fjölda umsókna um þjónustu til Barnaverndarstofu fyrir árin 2010 og 2011.

Tilkynningar til barnaverndarnefnda
Tilkynningum til barnaverndarnefnda fækkaði um 6,5 % á árinu 2011 samanborið við árið 2010. Fjöldi tilkynninga á árinu 2011 var 8.661, en 9.264 árið á undan. Tilkynningum á höfuðborgarsvæðinu fækkaði um tæplega 2% og um 17% á landsbyggðinni þegar allt árið er skoðað. Þess ber að geta að tilkynning til barnaverndarnefndar verður að barnaverndarmáli ef tekin er ákvörðun um könnun máls í kjölfar tilkynningarinnar.

Flestar tilkynningar voru vegna áhættuhegðunar barna eða 44,4% árið 2011, en 47,2% árið 2010. Alls voru 31,6% tilkynninga árið 2011 vegna vanrækslu, en 30,6% árið 2010. Hlutfall tilkynninga um ofbeldi árið 2011 var 23,1%, en 21,6% árið 2010. Hlutfall tilkynninga árið 2011 vegna þess að heilsu eða lífi ófædds barns var stefnt í hættu var 0,9%, en 0,6% árið 2010.

Umsóknir til Barnaverndarstofu
Alls bárust 82 umsóknir um Fjölkerfameðferð (MST) á árinu 2011, en 77 umsóknir á árinu 2010. Fjölkerfameðferð (MST) snýr að fjölskyldum unglinga með fjölþættan hegðunarvanda sem kominn er á það alvarlegt stig að vistun unglings utan heimilis er talin koma til greina. Markhópurinn eru unglingar á aldrinum 12-18 ára og fer meðferðin fram á heimilum fólks.

Umsóknum um meðferðarheimili fækkaði á árinu 2011 miðað við árið á undan. Umsóknir voru 92 á árinu 2011 en 141 á árinu 2010. Umsóknum um fósturheimili fyrir börn fjölgaði úr 113 í 144 á umræddu tímabili.

Hér má sjá skýrsluna í heild og sundurliðun á samanburði vegna tilkynninga til barnaverndarnefnda og upplýsingar varðandi umsóknir um þjónustu á vegum Barnaverndarstofu fyrir umrætt tímabil.
Til baka


Language