Samanburður á fjölda tilkynninga til barnaverndarnefnda og upplýsingar um fjölda umsókna um þjónustu til Barnaverndarstofu á fyrstu þremur mánuðum áranna 2015, 2016 og 2017.

24. maí 2017

Tilkynningum til barnaverndarnefnda fjölgaði um 16,7% á fyrstu þremur mánuðum ársins 2017 miðað sama tímabil árið á undan. Hins vegar er fjölgunin 19,3% ef miðað er við fyrstu þrjá mánuði ársins 2015. Fjöldi tilkynninga á fyrstu þremur mánuðum ársins 2017 var 2.550 tilkynningar, en 2.185 á sama tímabili árið á undan.

Í þessari samantekt er að finna samanburð á fjölda tilkynninga til barnaverndarnefnda skv. sískráningu nefndanna á fyrstu þremur mánuðum áranna 2015, 2016 og 2017. Endanlegar upplýsingar um fjölda tilkynninga koma fram í samtölublöðum barnaverndarnefndanna sem birtast í ársskýrslu Barnaverndarstofu. Einnig er hér að finna upplýsingar um fjölda umsókna um þjónustu til Barnaverndarstofu á fyrstu þremur mánuðum áranna 2015, 2016 og 2017.

Tilkynningar til barnaverndarnefnda
Tilkynningum til barnaverndarnefnda fjölgaði um 16,7% á fyrstu þremur mánuðum ársins 2017 miðað sama tímabil árið á undan. Hins vegar er fjölgunin 19,3% ef miðað er við fyrstu þrjá mánuði ársins 2015. Fjöldi tilkynninga á fyrstu þremur mánuðum ársins 2017 var 2.550 tilkynningar, en 2.185 á sama tímabili árið á undan. Tilkynningum á höfuðborgarsvæðinu fjölgaði á fyrstu þremur mánuðum ársins 2017 um 15,1%, en á landsbyggðinni fjölgaði tilkynningum um 20,6% ef miðað er við sama tímabil árið á undan. Þess ber að geta að tilkynning til barnaverndarnefndar verður að barnaverndarmáli ef tekin er ákvörðun um könnun máls í kjölfar tilkynningarinnar.

Flestar tilkynningar á fyrstu þremur mánuðum ársins 2017 voru vegna vanrækslu líkt og árin á undan en hlutfall tilkynninga vegna vanrækslu var 39,4%. Tilkynningum um ofbeldi fjölgar, en sú fjölgun skýrist fyrst og fremst af fjölgun tilkynninga vegna heimilisofbeldis. Þá fjölgar einnig tilkynningum um áhættuhegðun barna. Hlutfall tilkynninga þar sem að heilsu eða lífi ófædds barns var stefnt í hættu var um 1% öll tímabilin. Flestar tilkynningar bárust frá lögreglu, eða 42,2% tilkynninga á fyrstu þremur mánuðum ársins 2017,  hlutfallið var 41,9% á sama tímabili árið á undan og 40,9% á fyrstu þremur mánuðum ársins 2015.

Umsóknir til Barnaverndarstofu
Umsóknum um meðferðarúrræði á vegum Barnaverndarstofu fjölgaði á fyrstu þremur mánuðum ársins 2017um eina, úr 41 umsókn í 42 umsóknir miðað við sama tímabil árið á undan. Umsóknir voru 32 á fyrstu þremur mánuðum ársins 2015. Umsóknir um Stuðla voru 11 á fyrstu þremur mánuðum ársins 2017 og fjölgaði  miðað við sama tímabil árin á undan. Umsóknir um önnur meðferðarheimili (Laugaland, Lækjarbakka og Háholt) voru 7  á á fyrstu þremur mánuðum ársins 2017 og fjölgaði um tvær umsóknir miðað við sama tímabil árin á undan. Umsóknum um MST fækkaði úr 29 í 24  umsóknir á fyrstu þremur mánuðum ársins 2017 miðað við sama tímabil árið á undan. Umsóknir voru 21 fyrir sama tímabil á árinu 2015. Fjölkerfameðferð (MST) snýr að fjölskyldum unglinga með fjölþættan hegðunarvanda sem kominn er á það alvarlegt stig að vistun unglings utan heimilis er talin koma til greina. Markhópurinn eru unglingar á aldrinum 12-18 ára og fer meðferðin fram á heimilum fólks. Frá því í febrúar 2015 hefur þjónusta MST náð til alls landsins, en áður var þjónustusvæðið miðað við 60 min. akstursfjarlægð frá Reykjavík.

Beiðnum til Barnaverndarstofu um fósturheimili fjölgaði á fyrstu þremur mánuðum ársins 2017 úr 36 beiðnum í 49 miðað við sama tímabil árið á undan. Beiðnir um fósturheimili voru 21 á fyrstu þremur mánuðum ársins 2015. Beiðnum um tímabundið fóstur fjölgaði mest. Flestar beiðnir voru frá Reykjavík öll árin.

Rannsóknarviðtöl í Barnahúsi skiptast í skýrslutökur fyrir dómi annars vegar og könnunarviðtöl fyrir barnaverndarnefndir hins vegar. Rannsóknarviðtölum alls fjölgaði úr 59 á fyrstu þremur mánuðum ársins 2016 í 67 fyrir sama tímabil á árinu 2017, en þau voru 61 á fyrstu þremur mánuðum ársins 2015. Skýrslutökur fyrir dómi voru 25 á fyrstu þremur mánuðum áranna 2017 og 2016, en 37 á sama tímabili á árinu 2015. Skýrslutökum vegna kynferðislegs ofbeldis fækkaði á árinu 2016 miðað við árið á undan úr 33 í 8, en þær voru 15 á fyrstu þremur mánuðum ársins 2017. Frá því í mars 2015 hefur Barnahús einnig sinnt skýrslutökum og meðferð barna sem hafa upplifað líkamlegt ofbeldi og/eða heimilisofbeldi. Könnunarviðtölum fyrir barnaverndarnefndir fjölgaði úr 34 á fyrstu þremur mánuðum ársins 2016 í 42 á fyrstu þremur mánuðum ársins 2017, en þau voru 24 á sama tímabili á árinu 2015. Fjöldi barna sem fór í greiningar- og meðferðarviðtöl á fyrstu þremur mánuðum ársins 2017 var 38 sem er svipaður fjöldi og fyrir sama tímabil á árinu 2015, en þau voru 44 á fyrstu þremur mánuðum ársins 2016. Stúlkur voru í meirihluta þeirra barna sem komu í rannsóknarviðtöl öll árin.

Vistunum á neyðarvistun Stuðla fjölgaði úr 46 í 62 á fyrstu þremur mánuðum ársin 2017 miðað við sama tímabil árið á undan. Vistunardögum fjölgaði einnig úr 244 dögum í 345 daga, en vistunardagar á fyrstu þremur mánuðum ársins 2015 voru 294. Alls komu 42 börn í neyðarvistun á fyrstu þremur mánuðum ársins 2017, en 37 börn á sama tímabili á árinu 2016 og 27 börn á sama tímabili á árinu 2015.

Umsóknum um leyfi til að gerast fósturforeldrar fjölgaði, voru 13 á fyrstu þremur mánuðum ársins 2015, 17 á fyrstu þremur mánuðum ársins 2016 og 20 á fyrstu þremur mánuðum ársins 2017.

 

Hér má sjá sundurliðun á þessum samanburði.

Til baka


Language