Slóvenía áformar að opna Barnahús að íslenski fyrirmynd

Bragi Guðbrandsson sérfræðingur í velferðarráðuneytinu tók þátt í fundi þann 19 og 20 mars s.l. í dómsmálaráðuneyti Slóveníu til að ræða innleiðinguna á Barnahúsi.

26. mars 2018

Hér er hægt að sjá frétt um fundinn sem birtist á heimasíðu dómsmálaráðuneytis Slóvena.

SloveniaOn Monday, March 19, and Tuesday, March 20, 2018, an introductory meeting was held at the Ministry of Justice in the framework of the joint project of the European Commission and the Council of Europe "Barnahus / House for Children".
Representatives of the European Commission and the Council of Europe visited the internationally renowned expert Mr. Bragi Gudbrandsson from Iceland, the founder of the Barnahus concept and Ms. Olivia Lind Haldorsson, the author of quality standards for Barnahus and the members of the interdepartmental working group for the implementation of the Barnahus project. The participants of the meeting talked about possible adjustments to the Barnahus model in Slovenia in view of the existing institutional and legislative frameworks and good practices and experiences from other EU Member States that have already implemented the Barnahus model.                                            (þetta er google translate þýðing á byrjun fréttarinnar - birt með fyrirvara)


Hér er fréttin á upprunalegu tungumáli.

Projekt Hiša za otroke

V ponedeljek, 19. 3., in torek, 20. 3. 2018, je na Ministrstvu za pravosodje potekal uvodni sestanek v okviru skupnega projekta Evropske Komisije in Sveta Evrope »Barnahus/Hiša za otroke«.

Predstavnikom Evropske komisije in Sveta Evrope sta se na obisku pridružila mednarodno priznana strokovnjaka gospod Bragi Gudbrandsson iz Islandije, utemeljitelj koncepta Barnahus (hiš za otroke) ter gospa Olivia Lind Haldorsson, avtorica standardov kvalitete za hiše za otroke ter člani medresorske delovne skupine za izvedbo projekta Hiša za otroke. Udeleženci sestanka so govorili o morebitnih potrebnih prilagoditvah modela Barnahus v Sloveniji glede na obstoječe institucijske in zakonodajne okvire ter dobrih praksah in izkušnjah iz drugih držav članic EU, ki so model Barnahus že implementirale.

Prvi dan je sestanek potekal v širši zasedbi, in sicer so se ga udeležili vsi člani medresorske delovne skupine, udeležence pa je prišla pozdraviti državna sekretarka Tina Brecelj. Drugi delovni sestanek je bil namenjen določitvi podrobnosti glede vodenja projekta, zato je bil izveden v ožji sestavi. V pozdravnem nagovoru na drugem sestanku je izvedbo projekta podprl tudi minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič. Evropska Komisija, Svet Evrope ter strokovnjaki so pohvalili delo medresorske skupine, ki je do prvega sestanka pripravila večino potrebnega gradiva za delo strokovnjakov ter pokazala veliko znanja, strokovnosti, entuziazma in pripravila veliko zanimivih in pomembnih vprašanj glede same implementacije modela Barnahus v Sloveniji.

V okviru projekta se bo v prvi fazi pripravila metodologija dela, v sredini maja pa bodo izvedene posamezne delavnice in sestanki s strokovnjaki različnih področij v Sloveniji. Zadnji dan tedenske misije bo izvedena tudi zaključna delavnica z vsemi člani medresorske delovne skupine. Zaključek projekta, kjer bodo predstavljeni vsi rezultati dela, je predviden prvi teden oktobra, ko bodo na okroglo mizo povabljeni višji predstavniki sodelujočih organizacij. Na okrogli mizi bodo predstavljena tudi priporočila za implementacijo in sodelovanje pri izvajanju storitev za otroke, ki so žrtve, na enem mestu, in bodo zajemale morebitne identificirane potrebne organizacijske ali zakonodajne spremembe za lažje obratovanje Hiše za otroke.

Projekt sofinancirata Služba za strukturne reforme Evropske Komisije in Svet Evrope, implementiran pa bo v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje Republike Slovenije v obdobju od februarja do oktobra 2018.  

 V Hiši za otroke bo zagotovljena celostna obravnava otrok, ki so žrtve kaznivih dejanj. Pri celostni obravnavi gre predvsem za razgovor z otrokom z usposobljenim strokovnjakom, morebitne zdravniške preglede, terapije, pomoč staršem, ki niso storilci, predvsem pa bodo strokovni timi imeli možnost medsebojno komunicirati in spremljati otroka od prve izpovedbe do zaključka terapij. S takšno obravnavo se bodo zavarovali tudi dokazi, ki bodo imeli dokazno vrednost na sodišču. Na ta način bomo v prvi vrsti zagotovili otroku prijazno okolje, omejili število razgovorov z otrokom na minimum ter se izognili sekundarni viktimizaciji.

Islandski model hiše za otroke, t.i. BARNAHUS, je bil označen kot najustreznejši model izvajanja določb Lanzarotske konvencije (Konvencija o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, veljavna od 1.1.2014) v praksi. Barnahus je na Islandiji pričel delovati leta 1998, kot pilotni projekt.  Izkušnje, ki jih imajo na Islandiji z izvajanjem omenjenih storitev na enem mestu, kjer so od ustanovitve obravnavali več kot 4000 otrok (na leto cca. 250 – 300), pa kažejo predvsem na to, da se je število raziskanih kaznivih dejanj na leto povečalo za več kot dvakrat, število vloženih obtožnic se je potrojilo, prav tako se je več kot podvojilo število obsodb. Najpomembnejše izkušnje in učinki, ki jih je prinesla uporaba Hiše za otroke, pa se izraža predvsem v stanju žrtev in njihovih družin, ki se je na podlagi zadevne in opisane obravnave ter kasnejših terapij občutno izboljšalo. 

Til baka


Language