Tilkynningum til barnaverndarnefnda fjölgar áfram.

15. september 2017

Í þessari samantekt er að finna samanburð á fjölda tilkynninga til barnaverndarnefnda skv. sískráningu nefndanna á fyrstu sex mánuðum áranna 2015, 2016 og 2017. Endanlegar upplýsingar um fjölda tilkynninga koma fram í samtölublöðum barnaverndarnefndanna sem birtast í ársskýrslu Barnaverndarstofu. Einnig er hér að finna upplýsingar um fjölda umsókna um þjónustu til Barnaverndarstofu á fyrstu sex mánuðum áranna 2015, 2016 og 2017.

Tilkynningar til barnaverndarnefnda
Tilkynningum til barnaverndarnefnda fjölgaði um 11,3% á fyrstu sex mánuðum ársins 2017 miðað sama tímabil árið á undan. Hins vegar er fjölgunin 17,7% ef miðað er við fyrstu sex mánuði ársins 2015. Fjöldi tilkynninga á fyrstu sex mánuðum ársins 2017 var 5.114 tilkynningar, en 4.596 á sama tímabili árið á undan. Tilkynningum á höfuðborgarsvæðinu fjölgaði á fyrstu sex mánuðum ársins 2017 um 14,7%, en á landsbyggðinni fjölgaði tilkynningum um 3,7% ef miðað er við sama tímabil árið á undan. Þess ber að geta að tilkynning til barnaverndarnefndar verður að barnaverndarmáli ef tekin er ákvörðun um könnun máls í kjölfar tilkynningarinnar. 
Tilkynningum fjölgar í öllum flokkum, en flestar tilkynningar á fyrstu sex mánuðum ársins 2017 voru vegna vanrækslu líkt og árin á undan en hlutfall tilkynninga vegna vanrækslu var 39,1%. Hlutfall tilkynninga vegna ofbeldis lækkar og var 25% á fyrstu sex mánuðum ársins 2017, en hlutfall tilkynninga vegna áhættuhegðunar barna hækkar og var 34,5% á fyrstu sex mánuðum ársins 2017, Hlutfall tilkynninga þar sem að heilsu eða lífi ófædds barns var stefnt í hættu hefur hækkað úr 0,6% í 0,9% á tímabilinu. Flestar tilkynningar bárust frá lögreglu, eða 43,2% tilkynninga á fyrstu sex mánuðum ársins 2017, hlutfallið var 41,4% á sama tímabili árið á undan og 41,7% á fyrstu sex mánuðum ársins 2015.

Umsóknir til Barnaverndarstofu
Umsóknum um meðferðarúrræði á vegum Barnaverndarstofu fjölgaði á fyrstu sex mánuðum ársins 2017 úr 68 umsóknum í 76 umsóknir. Umsóknir voru 69 á fyrstu sex mánuðum ársins 2015. Umsóknir um Stuðla voru 18 á fyrstu sex mánuðum ársins 2017 og fjölgaði miðað við sama tímabil árin á undan. Umsóknir um önnur meðferðarheimili (Laugaland, Lækjarbakka og Háholt) voru 12 á fyrstu sex mánuðum ársins 2017 og er svipaður fjöldi og árin á undan. Umsóknum um MST fjölgaði úr 41 í 46 umsóknir á fyrstu sex mánuðum ársins 2017 miðað við sama tímabil árið á undan. Umsóknir voru 44 fyrir sama tímabil á árinu 2015. Fjölkerfameðferð (MST) snýr að fjölskyldum unglinga með fjölþættan hegðunarvanda sem kominn er á það alvarlegt stig að vistun unglings utan heimilis er talin koma til greina. Markhópurinn eru unglingar á aldrinum 12-18 ára og fer meðferðin fram á heimilum fólks. Frá því í febrúar 2015 hefur þjónusta MST náð til alls landsins, en áður var þjónustusvæðið miðað við 60 min. akstursfjarlægð frá Reykjavík. Fleiri umsóknir um meðferð bárust fyrir drengi en stúlkur á fyrstu sex mánuðum áranna 2016 og 2017, en fleiri umsóknir fyrir stúlkur á sama tímabili ári 2015.
Beiðnum til Barnaverndarstofu um fósturheimili fjölgaði á fyrstu sex mánuðum ársins 2017 úr 74 beiðnum í 84 miðað við sama tímabil árið á undan. Beiðnir um fósturheimili voru 70 á fyrstu sex mánuðum ársins 2015. Beiðnum um tímabundið fóstur fjölgaði en beiðnum um varanlegt fóstur og styrkt fóstur fækkaði. Flestar beiðnir voru frá Reykjavík á fyrstu sex mánuðum ársin 2017 og 2015, en frá landsbyggðinni fyrir sama tímabil á árinu 2016.
Rannsóknarviðtöl í Barnahúsi skiptast í skýrslutökur fyrir dómi annars vegar og könnunarviðtöl fyrir barnaverndarnefndir hins vegar. Rannsóknarviðtölum alls fjölgaði úr 111 á fyrstu sex mánuðum ársins 2016 í 124 fyrir sama tímabil á árinu 2017, en þau voru 136 á fyrstu sex mánuðum ársins 2015. Skýrslutökur fyrir dómi voru 50 á fyrstu sex mánuðum ársins 2017, en 55 fyrir sama tímabil á árinu 2016 og 71 á sama tímabili á árinu 2015. Skýrslutökum vegna kynferðislegs ofbeldis fækkaði á árinu 2016 miðað við árið á undan úr 47 í 25, en þær voru 28 á fyrstu sex mánuðum ársins 2017. Frá því í mars 2015 hefur Barnahús einnig sinnt skýrslutökum og meðferð barna sem hafa upplifað líkamlegt ofbeldi og/eða heimilisofbeldi. Könnunarviðtölum fyrir barnaverndarnefndir fjölgaði úr 56 á fyrstu sex mánuðum ársins 2016 í 74 á fyrstu sex mánuðum ársins 2017, en þau voru 65 á sama tímabili á árinu 2015. Fjöldi barna sem fór í greiningar- og meðferðarviðtöl á fyrstu sex mánuðum ársins 2017 var 66 sem er svipaður fjöldi og fyrir sama tímabil á árinu 2015, en þau voru 71 á fyrstu sex mánuðum ársins 2016. Stúlkur voru í meirihluta þeirra barna sem komu í rannsóknarviðtöl öll árin.
Vistunum á lokaðri deild á Stuðla fjölgaði úr 99 í 118 á fyrstu sex mánuðum ársin 2017 miðað við sama tímabil árið á undan. Vistunardögum á grundvelli 25. gr og 31. gr. barnaverndarlaga fjölgaði einnig úr 543 dögum í 723 daga, en vistunardagar á fyrstu sex mánuðum ársins 2015 voru 562. Alls komu 58 börn á lokaða deild Stuðla á fyrstu sex mánuðum ársins 2017, sem er sami fjöldi og árið á undan, en þau voru 50 fyrir sama tímabil á árinu 2015.
Umsóknum um leyfi til að gerast fósturforeldrar fækkaði, voru 27 á fyrstu sex mánuðum ársins 2015 og 2017, en 34 á fyrstu sex mánuðum ársins 2016.
 
Hér má sjá sundurliðun á þessum samanburði.
 

 


Til baka


Language