Eyðublöð fyrir barnaverndarnefndir

Hér er að finna eyðublöð vegna vistunar barns samkvæmt 84 greinar barnaverndarlaga nr. 80/2002.

Umsókn um rekstur heimila eða stofnunar skv. 84. grein bv.laga

Umsókn um rekstur annarra úrræða samkvæmt 84. grein bv.laga (td vistun hjá vistforeldrum eða ættingjum)

Tilkynning um ráðstöfun barns til bráðabirgða skv 44 grein reglugerðar nr 652
Leyfi til að leita eftir fullu sakavottorði
Leiðbeiningar við gerð umsagna um leyfi til að reka heimili eða stofnun fyrir börn
 Tilkynning til Barnaverndarstofu um sumardvalarheimili skv 86 gr bv.laga Leiðbeiningar vegna úttekta hjá einstaklingum sem óska eftir að taka börn í sumardvöl  

Verklag vegna umsókna um leyfi skv. 84. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002

_______________________________________________________________________________________________________________________

Rekstur heimila samkvæmt 84. gr.                                                                                                         

Skilgreining skv 36 gr. reglugerðar nr 652/2004      
Með heimili/stofnun er í kafla þessum hér eftir átt við úrræði skv. 84. gr. barnaverndarlaga sem barnaverndarnefnd vill setja á laggirnar með viðvarandi skipulögðum hætti og ráða starfsmenn til að veita börnum móttöku, svo sem vistheimili og sambýli. Barnaverndarnefnd getur falið öðrum rekstur heimilis/stofnunar á grundvelli þjónustusamnings.


Rekstur annarra úrræða samkvæmt 84. gr.                                                                           

Skilgreining skv 36 gr. reglugerðar nr 652/2004
Með öðru úrræði er í kafla þessum hér eftir átt við öll önnur úrræði skv. 84. gr. barnaverndarlaga, svo sem þegar barnaverndarnefnd vill fela vistforeldri að veita barni móttöku á einkaheimili jafnt þegar um er að ræða nákomna ættingja eða aðra. Heimilt er að vista barn í slíku úrræði að jafnaði í allt að þrjá mánuði.

Ef vistun er ætlað að vara í lengri tíma en þrjá mánuði fer að jafnaði um það eftir ákvæðum barnaverndarlaga um fóstur sbr. 36. gr. reglugerðar um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga nr. 652/2004. Þegar fósturráðstöfun er áætluð hjá aðila sem hefur ekki þegar leyfi Barnaverndarstofu sem fósturforeldri þarf að sækja um framlengt leyfi skv. 84. gr. bvl

Leyfi til að leita eftir fullu sakavottorði

Samkvæmt 40 gr reglugerðar nr 652/ 2005 þarf að fylgja með umsókn um önnur úrræði samþykki allra heimilismanna eldri en 15 ára fyrir því að Barnaverndarstofa afli upplýsinga úr sakaskrá þar sem sérstaklega komi fram hvort viðkomandi hafi nokkurn tíma hlotið refsidóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga gegn einstaklingi sem ekki hefur náð 18 ára aldri


Tilkynning um ráðstöfun barns til bráðabirgða sbr. 44. gr. rg. 652/2004                                                              Í undantekningartilvikum getur vistun barns hafist áður en leyfi Barnaverndarstofu liggur fyrir. Á þetta einungis við þegar vinda þarf bráðan bug að ráðstöfun og hagsmunum barns þykir augljóslega best borgið hjá einhverjum sem ekki hefur þá þegar fengið leyfi stofunnar.
Barnaverndarnefnd ber að tilkynna Barnaverndarstofu tafarlaust um vistunina.

Ef vistun barns hefst áður en leyfi Barnaverndarstofu er gefið út skal barnaverndarnefnd innan sjö daga frá því að vistun hefst sækja um leyfi til Barnaverndarstofu skv. 84 gr. barnaverndarlaga um annað úrræði svo sem hjá vistforeldri eða ættingja.         

Leiðbeiningar fyrir barnaverndarnefndir við gerð umsagna um leyfi til að reka heimili eða stofnun fyrir börn sbr. 2. mgr. 91. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002

Til baka


Language