Ný lög um eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og tölvuleikjum

30 jún. 2006

Þann 1. júlí tóku í gildi ný lög um eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og tölvuleikjum. Með nýjum lögum falla eldri lög um skoðun kvikmynda og bann við ofbeldismyndum úr gildi og verður starfsemi Kvikmyndaskoðunar lögð niður frá sama tíma. Með nýjum lögum er Barnaverndarstofu ætlað nokkuð hlutverk m.a. hvað varðar að hafa eftirlit með því að ákvæðum laganna sé framfylgt. Lögin fela Barnaverndarstofu jafnframt fleiri verkefni sbr. það sem nánar segir í fréttinni. Umsjón með þessu verkefni hefur Guðjón Bjarnason sálfræðingur á Barnaverndarstofu en hann hefur setið í Kvikmyndaskoðun frá árinu 1995.

Samkvæmt nýjum lögum skulu aðilar sem framleiða kvikmyndir eða tölvuleiki til sýningar eða sölu hér á landi, eða hafa kvikmyndir eða tölvuleiki til sýningar, leigu, sölu eða annarrar dreifingar, í atvinnuskyni hér á landi, taka við því hlutverki sem Kvikmyndaskoðun gegndi samkvæmt eldri lögum.

SMÁÍS (Samtök Myndrétthafa á Íslandi) mun við gildistöku nýrra laga annast samræmingu merkinga og semja verklagsreglur sinna félagsmanna sem gera má ráð fyrir að verði fyrirmynd annarra verklagsreglna. Undir samtökin heyra þeir sem selja og dreifa meira en 95% alls myndefnis og tölvuleikja hér á landi. Samtökin munu koma upp miðlægum gagnagrunni þar sem niðurstöður mats verða birtar opinberlega. Þar getur almenningur aflað sér upplýsinga um niðurstöðu aldursmerkinga einstakra kvikmynda, þátta eða tölvuleikja. Einnig verður komið upp verklagi fyrir kvörtunarferli. Þá mun SMÁÍS einnig taka við gagnagrunni sem Kvikmyndaskoðun hafði áður undir höndum og hafa hann til birtingar samhliða nýskráðu efni.

Frá 1. júlí munu nýjar merkingar um aldursflokkun á kvikmyndum sem gefnar eru út á DVD/VHS formi eða eru sýndar í kvikmyndahúsum bera fyrir sjónir almennings. Á komandi mánuðum munu sömu merkingar einnig ná yfir sjónvarpsefni. Við flokkun tölvuleikja verður áfram stuðst við svokallaðar PEGI merkingar sem er samevrópskt flokkunarkerfi. Merking samkvæmt því kerfi hefur verið notað um nokkurn tíma hér á landi.

Fyrir liggur að merkingar kvikmyndaefnis munu byggja á tveimur aðskildum en samverkandi þáttum. Fyrri þátturinn er aldursflokkun en aldursflokkarnir eru: “L” (leyfð), “7”, “12”, “16” og “18”. Hinn þátturinn eru efnisvísar kvikmyndar. Fjöldi efnisvísa verður sennilega sex. Í efnisvísum kemur fram ástæða þess að myndefnið telst ekki við hæfi barna innan tiltekins aldurs. Efnisvísarnir eru: ofbeldi, kynlíf, fíkniefni, hræðsluvekjandi atvik, fordómar/misrétti og blótsyrði.

Aldursflokkun munu áfram halda þeim lit sem Kvikmyndaskoðun hefur notað í gegnum árin og þannig verður merki aldursflokksins “L” (leyfð) grænt að lit o.s.frv. Allar merkingar fyrir myndefni verða kringlóttar og er þannig skilið á milli aldursmerkinga myndefnis og aldursmerkinga tölvuleikja sem verða ferkantaðar.

Barnaverndarstofa hefur eins og áður segir eftirlit með því að ákvæðum laganna sé framfylgt. Í því skyni er stofunni heimilt að láta fara fram úttekt á framkvæmd verklagsreglna o.s.frv. Barnaverndarstofa mun einnig endurmeta efni sem þegar hefur verið metið ef grunur þykir leika á að niðurstaða hafi ekki verið málefnaleg eða í ósamræmi við verklagsreglur um skoðun myndefnis. Stofan getur á meðan á því stendur stöðvað sýningu eða dreifingu efnisins. Að öðru leyti hefur Barnaverndarstofa almennt eftirlit með því að ákvæðum laga um eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og tölvuleikjum sé framfylgt

Smelltu hér til að lesa lögin

Nýjustu fréttir

03. des. 2020 : Greining á tölulegum upplýsingum frá barnaverndarnefndum

Tilgangur greiningarinnar er að leggja mat á hvort og þá hvaða áhrif COVID-19 faraldurinn hefur haft á tilkynningar til barnaverndarnefnda. Sambærilegar greiningar hafa áður verið gerðar vegna mars til september 2020.

Lesa meira

05. nóv. 2020 : Greining á tölulegum upplýsingum síðustu níu mánaða

Barnaverndarstofa hefur tekið saman fjölda tilkynninga til barnaverndarnefnda skv. sískráningu fyrstu níu mánuði 2020 og borið saman við sama tímabil árin 2019 og 2018. Endanlegar upplýsingar um fjölda tilkynninga koma fram í samtölublöðum barnaverndarnefndanna sem birtast í sérstakri skýrslu sem gefin er út árlega. Einnig er að finna upplýsingar um fjölda umsókna um þjónustu til Barnaverndarstofu á fyrstu níu mánuðum áranna 2018, 2019 og 2020.

Lesa meira

21. sep. 2020 : Viðbrögð Barnaverndarstofu vegna Covid-19 veirunnar

Afgreiðsla í Borgartúni 21 verður lokuð en tekið er á móti pósti. Símsvörun í 530 2600 frá kl. 10 til 12 og 13 til 15. Alltaf hægt að senda netpóst á bvs@bvs.is

Lesa meira

07. sep. 2020 : Samanburður á tölum fyrstu sex mánuði 2018 – 2020

Barnaverndarstofa hefur tekið saman tölur vegna fyrstu 6 mánuði ársins og borið saman við tölur frá árinu 2018 og 2019

Lesa meira

01. sep. 2020 : Greining á tölulegum upplýsingum frá barnaverndarnefndum

Barnaverndarstofa hefur greint tölur sem borist hafa frá barnaverndarnefndum vegna tilkynninga sem bárust í júní og júlí 2020 og borið þær saman við tölur í maí 2020 og tölur frá 1. janúar 2019 til og með 29. febrúar 2020

Lesa meira

Þetta vefsvæði byggir á Eplica