Umsagnir Barnaverndarstofu um frumvörp til laga um leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla

11 feb. 2008

Barnaverndarstofa hefur sent menntamálanefnd Alþingis umsagnir sínar um frumvörp til laga um leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla.
Barnaverndarstofa fagnar þessum frumvörpum um skólastarf og telur þau að mörgu leyti gefa nýja og sterka heildarmynd af réttindum og skyldum barna og samfélagsins í skólamálum. Barnaverndarstofa fagnar sérstaklega ákvæði frumvarpsins til leikskólalaga þar sem vikið er að tilkynningarskyldunni til barnaverndarnefndar og hvetur eindregið til þess að samskonar ákvæði verði að finna í lögum um grunnskóla og um framhaldsskóla. Þá mælir Barnaverndarstofa eindregið með því að í öllum frumvörpunum verði leitast við að gera nánari grein fyrir réttarstöðu foreldra sem fara sameiginlega með forsjá barns en búa ekki saman þegar taka þarf ákvarðanir um barn í skóla.

Barnaverndarstofa lagði ríka áherslu á skólamál fósturbarna í umsögn sinni um frumvarp til laga um grunnskóla. Stofan telur frumvarpið í raun ekki breyta neinu um stöðu fósturbarna að þessu leyti að gildandi lögum en telur hins vegar nauðsynlegt að grunnskólalögin taki á þessu með skýrum og afgerandi hætti. Barnaverndarstofa leggur mikla áherslu á alla þá faglegu vinnu sem farið hefur í mál áður en til þess kemur að barni er ráðstafað í fóstur á grundvelli ákvæða barnaverndarlaga. Stofan telur að þegar teknar eru slíkar ákvarðanir þá eigi að tryggja börnum umyrðalaust sömu þjónustu og önnur börn njóta í því sveitarfélagi sem þau flytjast til. Barnaverndarstofa benti einnig á nauðsyn þess að lögin fjalli um rétt barna til skólagöngu meðan þau dveljast á meðferðarheimilum sem rekin eru á grundvelli barnaverndarlaga. Sama athugasemd var gerð við frumvarp til laga um framhaldsskóla.

Helsta athugasemd Barnaverndarstofu við frumvarp til laga um framhaldsskóla snýr annars að kröfum til starfsmanna. Barnaverndarstofa mælir eindregið með því að tekið verði upp samskonar ákvæði og er að finna í frumvörpunum til laga um leikskóla og um grunnskóla, þ.e. að óheimilt sé að ráða til starfa við framhaldsskóla einstakling sem hlotið hafi refsidóm fyrir brot á ákvæðum XXII. almennra hegningarlaga (um kynferðisbrot).

Hér má sjá umsögn um frumvarp til laga um leikskóla
Hér má sjá umsögn um frumvarp til laga um grunnskóla
Hér má sjá umsögn um frumvarp til laga um framhaldsskóla

Nýjustu fréttir

03. des. 2020 : Greining á tölulegum upplýsingum frá barnaverndarnefndum

Tilgangur greiningarinnar er að leggja mat á hvort og þá hvaða áhrif COVID-19 faraldurinn hefur haft á tilkynningar til barnaverndarnefnda. Sambærilegar greiningar hafa áður verið gerðar vegna mars til september 2020.

Lesa meira

05. nóv. 2020 : Greining á tölulegum upplýsingum síðustu níu mánaða

Barnaverndarstofa hefur tekið saman fjölda tilkynninga til barnaverndarnefnda skv. sískráningu fyrstu níu mánuði 2020 og borið saman við sama tímabil árin 2019 og 2018. Endanlegar upplýsingar um fjölda tilkynninga koma fram í samtölublöðum barnaverndarnefndanna sem birtast í sérstakri skýrslu sem gefin er út árlega. Einnig er að finna upplýsingar um fjölda umsókna um þjónustu til Barnaverndarstofu á fyrstu níu mánuðum áranna 2018, 2019 og 2020.

Lesa meira

21. sep. 2020 : Viðbrögð Barnaverndarstofu vegna Covid-19 veirunnar

Afgreiðsla í Borgartúni 21 verður lokuð en tekið er á móti pósti. Símsvörun í 530 2600 frá kl. 10 til 12 og 13 til 15. Alltaf hægt að senda netpóst á bvs@bvs.is

Lesa meira

07. sep. 2020 : Samanburður á tölum fyrstu sex mánuði 2018 – 2020

Barnaverndarstofa hefur tekið saman tölur vegna fyrstu 6 mánuði ársins og borið saman við tölur frá árinu 2018 og 2019

Lesa meira

01. sep. 2020 : Greining á tölulegum upplýsingum frá barnaverndarnefndum

Barnaverndarstofa hefur greint tölur sem borist hafa frá barnaverndarnefndum vegna tilkynninga sem bárust í júní og júlí 2020 og borið þær saman við tölur í maí 2020 og tölur frá 1. janúar 2019 til og með 29. febrúar 2020

Lesa meira

Þetta vefsvæði byggir á Eplica