Barnasáttmálinn 20 ára

20 nóv. 2009

Á tuttugu ára afmæli Barnasáttmála S.Þ. er óhætt að fullyrða að hann hafi markað þáttaskil í málefnum barna víðs vegar um veröldina. Með honum öðlaðist sá skilningur alþjóðlega viðurkenningu að börn eru handhafar sjálfstæðra réttinda en ekki þöglir viðtakendur, lítið fólk með lítil mannréttindi. Efnisákvæði samningsins má telja til þriggja megin réttinda sem stundum hafa verið nefnd „hin þrjú V“: að vernda (t.d. gegn vanrækslu og ofbeldi); að vera með (rétturinn til þátttöku); og að veita (rétturinn til að njóta lífsgæða, t.d. menntunar og heilsuverndar).

Enginn sáttmáli S.þ. hefur fengið jafn víðtæka fullgildingu, raunar allra aðildarríkjanna utan tveggja. Það sem skiptir þó meira máli er að sáttmálin hefur reynst meira en orðin tóm, hann hefur verið undirstaða fjölmargra annarra alþjóðlegra samþykkta og tilmæla ásamt því að hafa sett mark sitt á löggjöf flestra ríkja heims.

Gildi Barnasáttmálans og lykillinn að velgengni hans er ekki einvörðungu fólgið í þeim efnisákvæðum sem hann hefur að geyma. Barnasáttmálinn er ekki aðeins lýsing á mannréttindum sem ber að tryggja börnum, heldur er hann jafnframt leiðbeinandi. Meginmarkmið samningsins – „það sem barni er fyrir bestu“ – felur í sér þann skilning að sáttmálinn er lifandi tæki til að bæta réttindi barna. Þannig er Barnasáttmálinn hreyfiafl breytinga.

Á þessu ári á Evrópuráðið 60 ára afmæli en það hefur verið í fararbroddi í mannréttindamálum frá stofnun þess. Á sl. áratug hefur Barnasáttmálinn verið undirstaða umfangsmikils starfs sem miðar að frekari framþróun á réttindum barnsins í ljósi þess sem að ofan greinir. Þannig má nefna tilmæli Evrópuráðsins um réttindi barna á stofnunum (2005); tilmælin um stefnu til eflingar foreldrahæfni (2006); og Samningurinn um vernd barna gegn kynferðislegri misneytingu og kynferðisofbeldis (2007). Á vettvangi ráðsins er nú unnið að gerð leiðbeininga til aðildarríkjanna um barnvænlegt réttarkerfi. Forstjóri Barnaverndarstofu hefur tekið virkan þátt í þeirri vinnu á vegum Evrópuráðsins sem að ofan greinir. Til fróðleiks fylgja hér glærur af fyrirlestri hans sem fluttur var á ráðstefnu sem haldin var af tilefni afmælis Evrópuráðsins nýlega.

Nýjustu fréttir

03. des. 2020 : Greining á tölulegum upplýsingum frá barnaverndarnefndum

Tilgangur greiningarinnar er að leggja mat á hvort og þá hvaða áhrif COVID-19 faraldurinn hefur haft á tilkynningar til barnaverndarnefnda. Sambærilegar greiningar hafa áður verið gerðar vegna mars til september 2020.

Lesa meira

05. nóv. 2020 : Greining á tölulegum upplýsingum síðustu níu mánaða

Barnaverndarstofa hefur tekið saman fjölda tilkynninga til barnaverndarnefnda skv. sískráningu fyrstu níu mánuði 2020 og borið saman við sama tímabil árin 2019 og 2018. Endanlegar upplýsingar um fjölda tilkynninga koma fram í samtölublöðum barnaverndarnefndanna sem birtast í sérstakri skýrslu sem gefin er út árlega. Einnig er að finna upplýsingar um fjölda umsókna um þjónustu til Barnaverndarstofu á fyrstu níu mánuðum áranna 2018, 2019 og 2020.

Lesa meira

21. sep. 2020 : Viðbrögð Barnaverndarstofu vegna Covid-19 veirunnar

Afgreiðsla í Borgartúni 21 verður lokuð en tekið er á móti pósti. Símsvörun í 530 2600 frá kl. 10 til 12 og 13 til 15. Alltaf hægt að senda netpóst á bvs@bvs.is

Lesa meira

07. sep. 2020 : Samanburður á tölum fyrstu sex mánuði 2018 – 2020

Barnaverndarstofa hefur tekið saman tölur vegna fyrstu 6 mánuði ársins og borið saman við tölur frá árinu 2018 og 2019

Lesa meira

01. sep. 2020 : Greining á tölulegum upplýsingum frá barnaverndarnefndum

Barnaverndarstofa hefur greint tölur sem borist hafa frá barnaverndarnefndum vegna tilkynninga sem bárust í júní og júlí 2020 og borið þær saman við tölur í maí 2020 og tölur frá 1. janúar 2019 til og með 29. febrúar 2020

Lesa meira

Þetta vefsvæði byggir á Eplica