MST fær hvatningaverðlaun ÞÚ GETUR!

13 okt. 2014

Forvarna- og fræðslusjóðurinn ÞÚ GETUR veitti MST-fjölkerfameðferð hvatningaverðlaun „fyrir framúrskarandi eflingu geðheilsu og baráttu gegn fordómum“ eins og segir á viðurkenningarskjali.

Verðlaunin voru veitt á alþjóða geðheilbrigðisdeginum föstudaginn 10. október og var afhendingin hluti af dagskrá í bíó Paradís. MST er gagnreynt meðferðarúrræði á vegum Barnaverndarstofu og var innleitt hér á landi á haustmánuðum 2008 og hefur reynst mikilvæg viðbót í meðferðarkerfi Barnaverndarstofu.

MST er ætlað fjölskyldum barna á aldrinum 12-18 ára sem glíma við alvarlegan hegðunarvanda, sem getur komið fram í skólavanda, slakri skólasókn eða vanvirkni á vinnumarkaði, að börnin beiti ofbeldi eða hótunum, komist í kast við lögin og neyti vímuefna. Markmið MST meðferðar taka jafnan til vanda barns á flestum eða öllum þessara sviða og miða að því að barnið geti búið heima og aðlagst sínu nærumhverfi í stað þess að færast á jaðar samfélagsins eða þurfa vistun utan heimilis. Hegðunar- og vímuefnavandi barns getur orðið það alvarlegur að hann reynist foreldrum og nærumhverfi barnsins ofviða og barninu skaðlegur. Rannsóknir sýna hins vegar að verði meðferð í nærumhverfi við komið, jafnvel þó vandinn sé alvarlegur, þá beri hún meiri árangur og til lengri tíma heldur en ef barn er vistað utan heimilis.

MST fer fram á heimili fjölskyldunnar og gerir þá kröfu að barnið búi á heimilinu.Sérhæfður meðferðaraðili er í reglulegum samskiptum við foreldra og eftir atvikum barn nokkrum sinnum í hverri viku á heimili þeirra og í síma. Foreldrar hafa auk þess aðgengi að meðferðaraðila í síma allan sólarhringinn. Í sameiningu eru sett skýr meðferðarmarkmið sem taka mið af vanda hvers barns. Árangur er metinn vikulega og leitað er nýrra leiða með foreldrum þegar hindranir standa í vegi fyrir breytingum. Strangar kröfur eru gerðar til meðferðaraðila um verklag, gæði og meðferðarfylgni. Meðferðarinngripin byggja helst á fjölskyldumeðferð, hugrænni atferlismeðferð og atferlismótun.

 

MST snýr að öllu nærumhverfi barnsins, foreldrum, fjölskyldu, félagahópi, skóla og tómstundum. Þannig er vandi barnsins meðhöndlaður í umhverfinu þar sem barnið býr og kemur til með að búa þegar meðferð er lokið. Með þeim hætti má bæði takast á við bakslög og festa í sessi framfarir á réttum stöðum jafnóðum og þær eiga sér stað. Áhersla er lögð á að endurheimta og efla styrkleika fjölskyldumeðlima, fá jafnvel aðstoð vina og vandamanna og efla styðjandi þætti í nærumhverfinu. Barn stundar sinn heimaskóla með viðeigandi aðstoð og aðlagast jákvæðari félagahópi og tómstundum. Foreldrar fá stuðning við að auka eftirlit með barninu, styrkja jákvæða hegðun, bæta samskipti og samheldni innan fjölskyldunnar, tengsl og samráð foreldra og skóla og annarra lykilaðila í umhverfi barnsins.

 


Nýjustu fréttir

03. des. 2020 : Greining á tölulegum upplýsingum frá barnaverndarnefndum

Tilgangur greiningarinnar er að leggja mat á hvort og þá hvaða áhrif COVID-19 faraldurinn hefur haft á tilkynningar til barnaverndarnefnda. Sambærilegar greiningar hafa áður verið gerðar vegna mars til september 2020.

Lesa meira

05. nóv. 2020 : Greining á tölulegum upplýsingum síðustu níu mánaða

Barnaverndarstofa hefur tekið saman fjölda tilkynninga til barnaverndarnefnda skv. sískráningu fyrstu níu mánuði 2020 og borið saman við sama tímabil árin 2019 og 2018. Endanlegar upplýsingar um fjölda tilkynninga koma fram í samtölublöðum barnaverndarnefndanna sem birtast í sérstakri skýrslu sem gefin er út árlega. Einnig er að finna upplýsingar um fjölda umsókna um þjónustu til Barnaverndarstofu á fyrstu níu mánuðum áranna 2018, 2019 og 2020.

Lesa meira

21. sep. 2020 : Viðbrögð Barnaverndarstofu vegna Covid-19 veirunnar

Afgreiðsla í Borgartúni 21 verður lokuð en tekið er á móti pósti. Símsvörun í 530 2600 frá kl. 10 til 12 og 13 til 15. Alltaf hægt að senda netpóst á bvs@bvs.is

Lesa meira

07. sep. 2020 : Samanburður á tölum fyrstu sex mánuði 2018 – 2020

Barnaverndarstofa hefur tekið saman tölur vegna fyrstu 6 mánuði ársins og borið saman við tölur frá árinu 2018 og 2019

Lesa meira

01. sep. 2020 : Greining á tölulegum upplýsingum frá barnaverndarnefndum

Barnaverndarstofa hefur greint tölur sem borist hafa frá barnaverndarnefndum vegna tilkynninga sem bárust í júní og júlí 2020 og borið þær saman við tölur í maí 2020 og tölur frá 1. janúar 2019 til og með 29. febrúar 2020

Lesa meira

Þetta vefsvæði byggir á Eplica