Tilkynningum til barnaverndarnefnda fjölgar áfram.

15 sep. 2017

Í þessari samantekt er að finna samanburð á fjölda tilkynninga til barnaverndarnefnda skv. sískráningu nefndanna á fyrstu sex mánuðum áranna 2015, 2016 og 2017. Endanlegar upplýsingar um fjölda tilkynninga koma fram í samtölublöðum barnaverndarnefndanna sem birtast í ársskýrslu Barnaverndarstofu. Einnig er hér að finna upplýsingar um fjölda umsókna um þjónustu til Barnaverndarstofu á fyrstu sex mánuðum áranna 2015, 2016 og 2017.

Tilkynningar til barnaverndarnefnda
Tilkynningum til barnaverndarnefnda fjölgaði um 11,3% á fyrstu sex mánuðum ársins 2017 miðað sama tímabil árið á undan. Hins vegar er fjölgunin 17,7% ef miðað er við fyrstu sex mánuði ársins 2015. Fjöldi tilkynninga á fyrstu sex mánuðum ársins 2017 var 5.114 tilkynningar, en 4.596 á sama tímabili árið á undan. Tilkynningum á höfuðborgarsvæðinu fjölgaði á fyrstu sex mánuðum ársins 2017 um 14,7%, en á landsbyggðinni fjölgaði tilkynningum um 3,7% ef miðað er við sama tímabil árið á undan. Þess ber að geta að tilkynning til barnaverndarnefndar verður að barnaverndarmáli ef tekin er ákvörðun um könnun máls í kjölfar tilkynningarinnar. 
Tilkynningum fjölgar í öllum flokkum, en flestar tilkynningar á fyrstu sex mánuðum ársins 2017 voru vegna vanrækslu líkt og árin á undan en hlutfall tilkynninga vegna vanrækslu var 39,1%. Hlutfall tilkynninga vegna ofbeldis lækkar og var 25% á fyrstu sex mánuðum ársins 2017, en hlutfall tilkynninga vegna áhættuhegðunar barna hækkar og var 34,5% á fyrstu sex mánuðum ársins 2017, Hlutfall tilkynninga þar sem að heilsu eða lífi ófædds barns var stefnt í hættu hefur hækkað úr 0,6% í 0,9% á tímabilinu. Flestar tilkynningar bárust frá lögreglu, eða 43,2% tilkynninga á fyrstu sex mánuðum ársins 2017, hlutfallið var 41,4% á sama tímabili árið á undan og 41,7% á fyrstu sex mánuðum ársins 2015.

Umsóknir til Barnaverndarstofu
Umsóknum um meðferðarúrræði á vegum Barnaverndarstofu fjölgaði á fyrstu sex mánuðum ársins 2017 úr 68 umsóknum í 76 umsóknir. Umsóknir voru 69 á fyrstu sex mánuðum ársins 2015. Umsóknir um Stuðla voru 18 á fyrstu sex mánuðum ársins 2017 og fjölgaði miðað við sama tímabil árin á undan. Umsóknir um önnur meðferðarheimili (Laugaland, Lækjarbakka og Háholt) voru 12 á fyrstu sex mánuðum ársins 2017 og er svipaður fjöldi og árin á undan. Umsóknum um MST fjölgaði úr 41 í 46 umsóknir á fyrstu sex mánuðum ársins 2017 miðað við sama tímabil árið á undan. Umsóknir voru 44 fyrir sama tímabil á árinu 2015. Fjölkerfameðferð (MST) snýr að fjölskyldum unglinga með fjölþættan hegðunarvanda sem kominn er á það alvarlegt stig að vistun unglings utan heimilis er talin koma til greina. Markhópurinn eru unglingar á aldrinum 12-18 ára og fer meðferðin fram á heimilum fólks. Frá því í febrúar 2015 hefur þjónusta MST náð til alls landsins, en áður var þjónustusvæðið miðað við 60 min. akstursfjarlægð frá Reykjavík. Fleiri umsóknir um meðferð bárust fyrir drengi en stúlkur á fyrstu sex mánuðum áranna 2016 og 2017, en fleiri umsóknir fyrir stúlkur á sama tímabili ári 2015.
Beiðnum til Barnaverndarstofu um fósturheimili fjölgaði á fyrstu sex mánuðum ársins 2017 úr 74 beiðnum í 84 miðað við sama tímabil árið á undan. Beiðnir um fósturheimili voru 70 á fyrstu sex mánuðum ársins 2015. Beiðnum um tímabundið fóstur fjölgaði en beiðnum um varanlegt fóstur og styrkt fóstur fækkaði. Flestar beiðnir voru frá Reykjavík á fyrstu sex mánuðum ársin 2017 og 2015, en frá landsbyggðinni fyrir sama tímabil á árinu 2016.
Rannsóknarviðtöl í Barnahúsi skiptast í skýrslutökur fyrir dómi annars vegar og könnunarviðtöl fyrir barnaverndarnefndir hins vegar. Rannsóknarviðtölum alls fjölgaði úr 111 á fyrstu sex mánuðum ársins 2016 í 124 fyrir sama tímabil á árinu 2017, en þau voru 136 á fyrstu sex mánuðum ársins 2015. Skýrslutökur fyrir dómi voru 50 á fyrstu sex mánuðum ársins 2017, en 55 fyrir sama tímabil á árinu 2016 og 71 á sama tímabili á árinu 2015. Skýrslutökum vegna kynferðislegs ofbeldis fækkaði á árinu 2016 miðað við árið á undan úr 47 í 25, en þær voru 28 á fyrstu sex mánuðum ársins 2017. Frá því í mars 2015 hefur Barnahús einnig sinnt skýrslutökum og meðferð barna sem hafa upplifað líkamlegt ofbeldi og/eða heimilisofbeldi. Könnunarviðtölum fyrir barnaverndarnefndir fjölgaði úr 56 á fyrstu sex mánuðum ársins 2016 í 74 á fyrstu sex mánuðum ársins 2017, en þau voru 65 á sama tímabili á árinu 2015. Fjöldi barna sem fór í greiningar- og meðferðarviðtöl á fyrstu sex mánuðum ársins 2017 var 66 sem er svipaður fjöldi og fyrir sama tímabil á árinu 2015, en þau voru 71 á fyrstu sex mánuðum ársins 2016. Stúlkur voru í meirihluta þeirra barna sem komu í rannsóknarviðtöl öll árin.
Vistunum á lokaðri deild á Stuðla fjölgaði úr 99 í 118 á fyrstu sex mánuðum ársin 2017 miðað við sama tímabil árið á undan. Vistunardögum á grundvelli 25. gr og 31. gr. barnaverndarlaga fjölgaði einnig úr 543 dögum í 723 daga, en vistunardagar á fyrstu sex mánuðum ársins 2015 voru 562. Alls komu 58 börn á lokaða deild Stuðla á fyrstu sex mánuðum ársins 2017, sem er sami fjöldi og árið á undan, en þau voru 50 fyrir sama tímabil á árinu 2015.
Umsóknum um leyfi til að gerast fósturforeldrar fækkaði, voru 27 á fyrstu sex mánuðum ársins 2015 og 2017, en 34 á fyrstu sex mánuðum ársins 2016.
 
Hér má sjá sundurliðun á þessum samanburði.
 

 Nýjustu fréttir

03. des. 2020 : Greining á tölulegum upplýsingum frá barnaverndarnefndum

Tilgangur greiningarinnar er að leggja mat á hvort og þá hvaða áhrif COVID-19 faraldurinn hefur haft á tilkynningar til barnaverndarnefnda. Sambærilegar greiningar hafa áður verið gerðar vegna mars til september 2020.

Lesa meira

05. nóv. 2020 : Greining á tölulegum upplýsingum síðustu níu mánaða

Barnaverndarstofa hefur tekið saman fjölda tilkynninga til barnaverndarnefnda skv. sískráningu fyrstu níu mánuði 2020 og borið saman við sama tímabil árin 2019 og 2018. Endanlegar upplýsingar um fjölda tilkynninga koma fram í samtölublöðum barnaverndarnefndanna sem birtast í sérstakri skýrslu sem gefin er út árlega. Einnig er að finna upplýsingar um fjölda umsókna um þjónustu til Barnaverndarstofu á fyrstu níu mánuðum áranna 2018, 2019 og 2020.

Lesa meira

21. sep. 2020 : Viðbrögð Barnaverndarstofu vegna Covid-19 veirunnar

Afgreiðsla í Borgartúni 21 verður lokuð en tekið er á móti pósti. Símsvörun í 530 2600 frá kl. 10 til 12 og 13 til 15. Alltaf hægt að senda netpóst á bvs@bvs.is

Lesa meira

07. sep. 2020 : Samanburður á tölum fyrstu sex mánuði 2018 – 2020

Barnaverndarstofa hefur tekið saman tölur vegna fyrstu 6 mánuði ársins og borið saman við tölur frá árinu 2018 og 2019

Lesa meira

01. sep. 2020 : Greining á tölulegum upplýsingum frá barnaverndarnefndum

Barnaverndarstofa hefur greint tölur sem borist hafa frá barnaverndarnefndum vegna tilkynninga sem bárust í júní og júlí 2020 og borið þær saman við tölur í maí 2020 og tölur frá 1. janúar 2019 til og með 29. febrúar 2020

Lesa meira

Þetta vefsvæði byggir á Eplica