Fjölkerfameðferð (MST)

Hvað er MST og fyrir hverja er það?

 

Fyrir hvern?
 
·         MST er meðferðarúrræði á vegum Barnaverndarstofu fyrir fjölskyldur barna á aldrinum 12-18 ára sem glíma við alvarlegan hegðunarvanda á mörgum sviðum.

·         Hegðunarvandinn getur komið fram á sviðum eins og lögregluafskiptum, skrópum eða verulegum erfiðleikum í skóla, líkamlegu ofbeldi eða hótunum, eða vímuefnanotkun.
·         MST fer fram á heimili fjölskyldunnar og gerir þá kröfu að barnið búi á heimilinu.
·         Ef þú telur þig þurfa MST meðferð þarftu að snúa þér til næstu barnaverndarnefndar sem metur þörfina með þér og getur sótt um MST meðferð til Barnaverndarstofu. Þjónustusvæði MST spannar allt landið. 

Meðferðin

·         MST snýr að öllu nærumhverfi barnsins: foreldrum, fjölskyldu, félagahópi, skóla og tómstundum.
·         Sérhæfður meðferðaraðili (MST-þerapisti) hittir foreldra, og eftir aðstæðum barn, á heimili þeirra eftir samkomulagi.
·         Foreldrar hafa jafnframt aðgengi að þerapista til ráðgjafar í síma allan sólarhringinn.
·         Almennt er stefnt að því að bæta samskipti og samheldni innan fjölskyldunnar, tengsl og samráð foreldra og skóla og annarra lykilaðila í umhverfi barnsins. 

Aðlögun að þörfum hverrar fjölskyldu

·         Í sameiningu eru sett skýr meðferðarmarkmið sem taka mið af vanda hvers barns, hvernig megi draga úr vandanum og efla bjargráð foreldra.
·         Meðferðin er aðlöguð að þörfum hverrar fjölskyldu. Áhersla er lögð á að finna leiðir sem henta styrkleikum einstaklinga og í umhverfinu.
·         Markmiðin og leiðirnar að þeim eru metin frá einni viku til annarrar og að hve miklu leyti markmiðum er náð.
·         MST tekur 3-5 mánuði sem er að öllu jöfnu hámarkslengd. 

Gæðaeftirlit og árangursmat

·         MST aðferðin hefur verið þróuð út frá rannsóknum á því hvað virkar í meðferð hegðunarvanda. Þerapistar og teymisstjórar fá reglulega þjálfun í aðferðum MST. Reglulega er kannað með aðstoð matslista hvort þeir halda sig við aðferðir MST.
·         Teymisstjóri veitir þerapistum vikulega faghandleiðslu í samráði við utanaðkomandi MST sérfræðing. Þar fer fram greining á framgangi meðferðar og meðferðarinngripum.
·         Einstaklingsbundin markmið geta verið mismunandi en endurspeglast með einum eða öðrum hætti í heildarmarkmiðum: að barnið geti búið heima, stundi skóla eða vinnu, komist ekki í kast við lögin, noti ekki vímuefni eða beiti ekki ofbeldi eða hótunum.
·         Árangur af meðferðinni er metinn miðað við stöðu heildarmarkmiða í byrjun meðferðar og þegar henni lýkur en einnig eftir 6, 12 og 18 mánuði. 

Nánari upplýsingar á íslensku

 

Nánari upplýsingar á ensku (heimasíða MST Services)

 

  


Þetta vefsvæði byggir á Eplica