Stuðlar

Stuðlar eru að Fossaleyni 17, Reykjavík. Sími Stuðla er 530-8800.

Forstöðumaður Stuðla er Funi Sigurðsson.

Stuðlar skiptast í tvær deildir, meðferðardeild og lokaða deild (almennt kölluð neyðarvistun). Stuðlum er ætlað að þjóna börnum á aldrinum 12 – 18 ára. 

Á meðferðardeild fer fram greining á vanda barna og meðferð sem að jafnaði stendur yfir í 6 - 8 vikur. Einungis starfsfólk barnaverndarnefnda geta sótt um vistun fyrir börn á meðferðardeild. 

Á neyðarvistun geta starfsfólk barnaverndarnefnda eða lögregla í samráði við starfsfólk barnaverndarnefnda vistað börn á lokaðri deild. Ástæður vistunar geta verið óupplýst afbrot unglings, ofbeldi, vímuefnaneysla eða önnur stjórnlaus hegðun. Á neyðarvistun fer fram gæsla og mat á stöðu barns. Hámarkstími vistunar eru 14 dagar í senn fyrir mest fimm börn í einu.

Á meðferðardeild eru rými fyrir átta börn í senn. Í meðferðinni er stuðst við reglubundna dagskrá og atferlismótandi þrepa- og stigakerfi. Að öðru leiti er meðferðin löguð að þörfum hvers og eins. Greining og meðferð haldast í hendur í einstaklings- og fjölskylduviðtölum, sálfræðiathugunum og úrvinnslu upplýsinga frá meðferðaraðilum og skóla. Skoðaðar eru aðferðir barns í samskiptum, líðan og viðhorf til eigin stöðu sem og bjargráð í fjölskyldu. Í meðferðinni er reynt að auka félagsfærni, sjálfstjórn og hæfni til að nýta eigin styrkleika. Daglega er farið í útivist, tómstundir eða íþróttir. Skólanám er á vegum Brúarskóla og fer fram á Stuðlum. Foreldrar eru í samskiptum við börn sín í meðferðarviðtölum, á heimsóknartímum og í helgarleyfum þar sem reynir á að yfirfæra meðferðarárangur á heimaslóðir. Áður en unglingur útskrifast af meðferðardeild byrjar hann að aðlagast sínu fyrra umhverfi og stunda heimaskóla ef hægt er. Gefnar eru ráðleggingar til skóla og vistunaraðila. Í samráði við vistunaraðila og foreldra er metið hvort þörf er á langtímameðferð á meðferðarheimili eða vistun í fóstri eftir útskrift. Þetta á við ef ekki er talið útlit fyrir að barn og foreldrar geti nýtt sér stuðning á heimaslóðum eftir að vistun á meðferðardeild líkur. Eftirmeðferð Stuðla felst í fjölskylduviðtölum hjá sálfræðingi á Stuðlum.


Barnaverndarnefndir geta vistað ungling á lokaðri deild vegna alvarlegra hegðunarerfiðleika, óupplýstra afbrota, ofbeldis eða stjórnleysis vegna neyslu. Markmiðið er að stöðva skaðlega hegðun og að starfsfólk barnaverndarnefnda hafi svigrúm til að greiða úr málum. Starfsmenn lokaðrar deildar aðstoða vistunaraðila og foreldra við að meta stöðuna en ekki er gert ráð fyrir greiningu og meðferð. Deildin er ekki refsiúrræði heldur staður til að auka jafnvægi unglings með því að veita honum húsaskjól, fæði, afþreyingu og samneyti við fullorðna. Þar er hvorki aðstaða til afeitrunar né fyrir sjúka einstaklinga. Forstöðumenn langtímameðferðarheimila geta vistað ungling á lokaðri deild ef þörf krefur.
Starfsmenn Stuðla fylgja verklagsreglum sem settar eru af forstöðumanni Stuðla í samráði við Barnaverndarstofu.

Helsti vandi barna á meðferðardeild Stuðla

Þau börn sem koma á Stuðla eiga við margvísleg vandamál að stríða, á heimili, í skóla og í samskiptum. Sum hafa orðið fyrir kynferðislegri misnotkun, einelti, ofbeldi eða verið í útigangi. Sum hafa lagt aðra í einelti, beitt ofbeldi eða framið afbrot. Mörg stríða við þunglyndi og ofvirkni, önnur við kvíðavanda svo sem áfallastreitu. Hvert barn á að jafnaði við fjölþættan vanda að stríða og fellur því undir fleiri en einn flokk (að meðaltali þrjá). Hegðunarröskun, þunglyndi/óyndi og ofvirkni/athyglisbrestur eru greind samkvæmt skilmerkjum DSM-IV greiningarkerfisins. Vímuefnaneysla miðast við að barn hefur notað löglegt eða ólöglegt vímuefni, eitt eða fleiri, oftar en tvisvar. Miðað er við upplýsingar barns í vímuefnakönnun á Stuðlum. Athugið að með þessari aðferð er ekki metin misnotkun eða ánetjun vímuefna.

Þetta vefsvæði byggir á Eplica