Ótímabær andlát forsjáraðila með fíknisjúkdóma

10 jún. 2008

Eins og kunnugt er hafa fjölmiðlar fjallað undanfarið um aðstæður barna í kjölfar andláts forsjáraðila sem glímt hafa við fíknisjúkdóma. Í þeirri umræðu hafa komið fram upplýsingar og sjónarmið sem benda til að alvarlegt ástand kunni að hafa skapast sem varla eigi sér hliðstæðu varðandi öryggi barna þeirra foreldra sem um ræðir, einkum barna sem lúta forsjá einstæðra mæðra með fíknisjúkdóma. Í ljósi ofangreinds taldi Barnaverndarstofa óhjákvæmilegt að afla upplýsinga á landsvísu um ástand þessara mála.

Athugunin leiddi í ljós að barnaverndarnefndir komu að málum 6 mæðra og eins föður sem höfðu haft forsjá barns og létust af völdum vímuefnaneyslu og geðræns vanda á árinu 2007 og til loka maí yfirstandandi árs. Þessir foreldrar áttu samtals 12 börn sem þeir höfðu forsjá yfir. Að auki komu fram upplýsingar um andlát fjögurra foreldra af sömu ástæðum, sem ekki höfðu forsjá barna sinna. Um er að ræða tvær mæður og tvo feður sem samtals áttu 7 börn sem ýmist lutu forsjá hins foreldrisins, náinna aðstandenda eða annarra fósturforeldra. Rétt er að taka fram að þessar tölur eiga við um allt landið þótt þorri málanna sé úr Reykjavík.

Athugunin leiddi jafnframt í ljós að ekki er hægt að greina neina félagslega þætti sem einkenna þennan hóp umfram neysluvanda. Þannig létust forsjáraðilar á ólíkum aldri, eða frá 20 til rúmlega 50 ára aldurs. Þá voru aðstæður þessara aðila mismunandi fyrir andlát; í sumum tilvikum hafði neysla ekki verið fyrir hendi í langan tíma þar til skömmu fyrir andlát, í öðrum tilvikum hafði neysla verið viðvarandi og dæmi er jafnframt um að barnaverndarnefnd hafi ekki öðlast vitnesku um neysluvanda foreldris fyrr en eftir andlát þess.

Í svörum barnaverndarnefnda landsins við fyrirspurn Barnaverndarstofu kom fram að fjölmargir foreldrar sem nefndirnar hafa nú afskipti af geti talist í lífshættu vegna neyslu á áfengi og öðrum vímuefnum.

Barnaverndarnefndum er mikill vandi á höndum við meðferð mála foreldra sem glíma við fíknisjúkdóma. Að sjálfsögðu verður öryggi barns og velferð þess að sitja í fyrirrúmi í öllum afskiptum barnaverndaryfirvalda. Á hitt ber að líta að foreldrar með fíknisjúkdóm eru almennt ekki lakari foreldrar en aðrir, takist þeim að halda sig frá vímugjöfum. Því er til mikils vinnandi að styðja þessa foreldra til að leita sér meðferðar við sjúkdómi sínum og viðhalda heilbrigðu lífi svo þeir geti axlað uppeldisábyrgð sína eins vel og frekast er kostur. Barnaverndarstarfsmenn þekkja betur en flestir aðrir hin fjölmörgu dæmi þess að foreldrar hafi náð fullkomnum tökum á sjúkdómi sínum, m.a. með hjálp meðferðarstofnana, og í kjölfarið reynst börnum sínum eins góðir foreldrar og best verður á kosið.

Barnaverndarstofa mun á næstu mánuðum leita leiða til að styrkja starf barnaverndarnefnda í þessum vandasömu störfum.

Nýjustu fréttir

03. des. 2020 : Greining á tölulegum upplýsingum frá barnaverndarnefndum

Tilgangur greiningarinnar er að leggja mat á hvort og þá hvaða áhrif COVID-19 faraldurinn hefur haft á tilkynningar til barnaverndarnefnda. Sambærilegar greiningar hafa áður verið gerðar vegna mars til september 2020.

Lesa meira

05. nóv. 2020 : Greining á tölulegum upplýsingum síðustu níu mánaða

Barnaverndarstofa hefur tekið saman fjölda tilkynninga til barnaverndarnefnda skv. sískráningu fyrstu níu mánuði 2020 og borið saman við sama tímabil árin 2019 og 2018. Endanlegar upplýsingar um fjölda tilkynninga koma fram í samtölublöðum barnaverndarnefndanna sem birtast í sérstakri skýrslu sem gefin er út árlega. Einnig er að finna upplýsingar um fjölda umsókna um þjónustu til Barnaverndarstofu á fyrstu níu mánuðum áranna 2018, 2019 og 2020.

Lesa meira

21. sep. 2020 : Viðbrögð Barnaverndarstofu vegna Covid-19 veirunnar

Afgreiðsla í Borgartúni 21 verður lokuð en tekið er á móti pósti. Símsvörun í 530 2600 frá kl. 10 til 12 og 13 til 15. Alltaf hægt að senda netpóst á bvs@bvs.is

Lesa meira

07. sep. 2020 : Samanburður á tölum fyrstu sex mánuði 2018 – 2020

Barnaverndarstofa hefur tekið saman tölur vegna fyrstu 6 mánuði ársins og borið saman við tölur frá árinu 2018 og 2019

Lesa meira

01. sep. 2020 : Greining á tölulegum upplýsingum frá barnaverndarnefndum

Barnaverndarstofa hefur greint tölur sem borist hafa frá barnaverndarnefndum vegna tilkynninga sem bárust í júní og júlí 2020 og borið þær saman við tölur í maí 2020 og tölur frá 1. janúar 2019 til og með 29. febrúar 2020

Lesa meira

Þetta vefsvæði byggir á Eplica