Barnvænleg félagsþjónusta

6 feb. 2012

Þann 16. nóvember 2011 samþykkti ráðherranefnd Evrópuráðsins tilmæli til aðildarríkjanna um réttindi barna og félagsþjónustu hagfellda börnum og fjölskyldum þeirra. Tilmælin eru liður í víðtæku starfi Evrópuráðsins á sviði barnaréttar, en sérstök tilmæli til aðildarríkja ráðsins hafa áður verið samþykkt er varða barnvinsamlegt réttarvörslukerfi og barnvæna heilbrigðisþjónustu.

Tilmæli Evrópuráðsins eru samin af sérfræðinganefnd en Bragi Guðbrandsson forstjóri stofunnar átti sæti í henni. Honum var falin ritun draga að tilmælunum ásamt skýringum með einstökum greinum.

Bent er á að barnið er einstaklingur með sjálfstæð réttindi, þ.m.t. til verndar og þátttöku, til að tjá skoðanir sínar, að hlustað sé á það og tillit tekið til þess. Hafa þarf í huga lagatexta sem vísa til réttinda barna og þá sérstaklega Barnasáttmála Sameinuðu þjóðana, mannréttindasáttmálan sem tryggir réttindi allra þ.m.t. barna og ýmsar samþykktir Evrópuráðsins.

Tilmælunum fylgja leiðarvísir sem er hagnýtt tæki til styðja við aðlögun félagsþjónustu fyrir börn og fjölskyldur þannig að tekið sé tillit til sérstakra réttinda, hagsmuna og þarfa barna og sjónum beint að hagnýtum ráðum til að bæta framkvæmd félagslegrar þjónustu.

Aðildarríkin eru hvött til að:
a. Endurskoða löggjöf, stefnu og framkvæmd til að tryggja nauðsynlegar breytingar vegna innleiðingar tilmælana.
b. Staðfesta svo fljótt sem auðið er viðeigandi samþykktir Evrópuráðsins varðandi réttindi barna
c. Koma á samstarfi á sviði félagsþjónustu hagfelldri börnum og fjölskyldum þeirra, þ.m.t. á sviði rannsókna og miðlun árangursríkra aðferða, bæði á heimavelli og alþjóðlega
d. Tryggja samstarf félagsþjónustu í einstökum málum, yfir landamæri, þegar börn í áhættu flytja milli landa.
e. Setja inntak tilmælana yfir í málfar og á form sem er hagfellt börnum
f. Íta undir samræðu við hagsmunaaðila og almenning um útkomu og almennt viðhorf til þess hvernig til tekst varðandi félagsþjónustu hagfeldri börnum og fjölskyldum þeirra.

Lagt er að aðildarríkjunum að tryggja útbreiðslu tilmælana meðal yfirvalda sem bera ábyrgð eða tengjast að öðru leiti réttindum barna í félagsþjónustu, veitendum þjónustu, hópum sem standa vörð um hagsmuni barna og fjölskyldna sem og öðrum hagsmunaaðilum.

Unnið verður að því að þýða tilmælin á íslensku en hér má nálgast þau á ensku.

Nýjustu fréttir

03. des. 2020 : Greining á tölulegum upplýsingum frá barnaverndarnefndum

Tilgangur greiningarinnar er að leggja mat á hvort og þá hvaða áhrif COVID-19 faraldurinn hefur haft á tilkynningar til barnaverndarnefnda. Sambærilegar greiningar hafa áður verið gerðar vegna mars til september 2020.

Lesa meira

05. nóv. 2020 : Greining á tölulegum upplýsingum síðustu níu mánaða

Barnaverndarstofa hefur tekið saman fjölda tilkynninga til barnaverndarnefnda skv. sískráningu fyrstu níu mánuði 2020 og borið saman við sama tímabil árin 2019 og 2018. Endanlegar upplýsingar um fjölda tilkynninga koma fram í samtölublöðum barnaverndarnefndanna sem birtast í sérstakri skýrslu sem gefin er út árlega. Einnig er að finna upplýsingar um fjölda umsókna um þjónustu til Barnaverndarstofu á fyrstu níu mánuðum áranna 2018, 2019 og 2020.

Lesa meira

21. sep. 2020 : Viðbrögð Barnaverndarstofu vegna Covid-19 veirunnar

Afgreiðsla í Borgartúni 21 verður lokuð en tekið er á móti pósti. Símsvörun í 530 2600 frá kl. 10 til 12 og 13 til 15. Alltaf hægt að senda netpóst á bvs@bvs.is

Lesa meira

07. sep. 2020 : Samanburður á tölum fyrstu sex mánuði 2018 – 2020

Barnaverndarstofa hefur tekið saman tölur vegna fyrstu 6 mánuði ársins og borið saman við tölur frá árinu 2018 og 2019

Lesa meira

01. sep. 2020 : Greining á tölulegum upplýsingum frá barnaverndarnefndum

Barnaverndarstofa hefur greint tölur sem borist hafa frá barnaverndarnefndum vegna tilkynninga sem bárust í júní og júlí 2020 og borið þær saman við tölur í maí 2020 og tölur frá 1. janúar 2019 til og með 29. febrúar 2020

Lesa meira

Þetta vefsvæði byggir á Eplica